Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Sandra Bergqvist: Lyft fram exempel där tvåspråkigheten fungerar!

Publicerad den:

Folktingets ordförande skriver en hälsning i Folktingsbrevet 1/2021

Många gånger tar vi det för givet att en viss form av service fungerar på svenska. Det är oftast när det inte fungerar som man pekar finger och ryter till. Fokus ligger ofta på att agera vakthund då det gäller svenskan och risken för att känna sig gnällig blir stor. Förstå mig inte fel, det är viktigt att tydliggöra brister men då något verkligen fungerar så uppmärksammar vi det knappt. Vi borde kort och gott bli bättre på att lyfta fram de exempel där vi upplever att tvåspråkigheten fungerar. Det här kan samtidigt bevisa att det  finns många olika former av fungerande tvåspråkighet.

Den här gången var det ett Facebook-inlägg som gjorde att jag ville lyfta upp positiva erfarenheter av tvåspråkighet. Åbolands sjukhus operationsavdelning hade fått ”Vuoden Menestyjä” – priset 2021 och inlägget var skrivet både på svenska och finska. Till skillnad från vad vi är vana vid – med först en textsnutt på det ena språket och sedan på det andra – så var den löpande texten varvad med finska och svenska meningar. Det här tycker jag är ett innovativt exempel på en genuint fungerande tvåspråkighet.

Beroende på målgrupp och situation anpassar vi ofta vårt språk. Det egna språket kan ta olika former beroende på om vi talar med den jämnåriga vännen, med ett litet barn eller med mor- eller farföräldrarna. På samma sätt kan fungerande tvåspråkighet anpassas till situationen. I vissa fall behövs en mer korrekt svenska medan det i andra fall går att slänga in några fraser på finska. Och jo, i en del fall är det just korrektheten i språket som är det avgörande, medan det i andra fall kan handla om ett större sammanhang.

Ett samtal med en kundbetjäning är något helt annat än en juridisk konsultation. Fungerande tvåspråkighet behöver inte alltid betyda att allt är på perfekt svenska eller perfekt finska. Väldigt mycket handlar också om det icke verbala. Vilket är budskapet man ger? Hurdan är sinnesstämningen?  Hur behandlar man kunden eller klienten? Som i exemplet med Åbolands sjukhus så tror jag nog att de flesta som läste inlägget blev glada, hängde med och förstod innebörden även om kunskaperna i det andra inhemska inte skulle vara så starka.

Det är helt naturligt, och legitimt, att en fungerande tvåspråkighet ser olika ut så länge som slutresultatet blir bra. Med kampanjen ”Bra gjort – Folktinget tackar” vill vi lyfta fram just dessa exempel på hur fungerande tvåspråkighet kan se ut i vårt tvåspråkiga land. Vardagliga exempel, både små och stora förtjänar mera uppmärksamhet. Vad har du för positiva erfarenheter av fungerande tvåspråkighet – hurdana exempel vill du lyfta fram? Det finns ingen universell trollformel för fungerande tvåspråkighet, men det finns några utgångspunkter; förståelse, attityd och bemötande.

Sandra Bergqvist

Liknande