Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget och Kommunförbundet skapar nätverk för integrationskoordinatorer i tvåspråkiga kommuner

Publicerad den:

Folktinget och Kommunförbundet är två organisationer som båda jobbar aktivt med frågor kring integration på svenska, initierade därför idag ett första möte för integrationskoordinatorerna.

Integrationskoordinatorerna i tvåspråkiga kommuner har efterlyst ett nätverk mellan koordinatorer för att utbyta erfarenheter och skapa kontaktytor över kommungränserna. Folktinget och Kommunförbundet, två organisationer som båda jobbar aktivt med frågor kring integration på svenska, initierade därför idag ett första möte för integrationskoordinatorerna. Det första mötet gav en god grund för ett bestående nätverk.

–    Koordinatorerna upplever sig som rätt ensamma i sitt arbete så det finns ett uppenbart behov för integrationskoordinatorerna i tvåspråkiga kommuner att diskutera sina erfarenheter med personer med samma jobb i en annan kommun, säger Stephanie Lindberg, ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.  
Inom ramen för nätverket kommer såväl aktuella integrationsfrågor att lyftas upp, som de olika kommunernas modeller och lösningar gällande integration. 

–    Verkligheten för integrationen i tvåspråkiga kommuner skiljer sig mycket beroende på om man är i Österbotten eller i södra Finland. I Österbotten har man en längre erfarenhet av att integrera på svenska medan integrationen på svenska är i startgroparna i södra Finland. Också den tvåspråkiga integrationen bör utredas, säger folktingssekreterare Christina Gestrin. 

Folktinget och Kommunförbundet kommer även i fortsättningen att samarbeta kring nätverket. 
 

Liknande