Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Välkommen på webbinarium 18.5 kl. 14.30

Publicerad den:

Folktinget och Kommunförbundet presenterar stödmaterial för de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Folktinget och Kommunförbundets svenska enhet har tagit fram ett stödmaterial för beredningen av de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena.

Välkommen med på webbinariet 18.5 där vi presenterar materialet och diskuterar hur vi tryggar svenskspråkiga tjänster i social- och hälsovårdsreformen.

Deltagande är avgiftsfritt, men kräver anmälan. 
Anmäl dig genom att klicka här.

I slutet av år 2019 sammankallade Folktinget och Kommunförbundet en arbetsgrupp med uppdraget att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras. Syftet var att tillsammans bevaka de frågor som är viktiga för de tvåspråkiga regionerna i Finland, med fokus på tryggandet av den svenskspråkiga befolkningens rätt till social- och hälsovårdstjänster på eget språk. Arbetsgruppen kallas för VPS-gruppen och består av representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommuner, tredje sektor och utvecklingssektor.

När regeringen i slutet av 2020 lämnade sin proposition till riksdagen om vårdreformen, beslöt arbetsgruppen att skapa ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Stödmaterialet baserar sig på regeringens proposition och innehåller information om vad man bör beakta när man bildar en ny tvåspråkig organisation och planerar den svenskspråkiga servicen. Materialet innehåller också information om beredningen av de två uppdrag som regeringen särskilt föreslår för den svenskspråkiga social- och hälsovården. Syftet med stödmaterialet är att skapa verktyg som de tvåspråkiga välfärdsområdena kan använda sig av när de bereder sin svenskspråkiga verksamhet.

Presentation av stödmaterialet hålls som webbinarium tisdagen den 18.5 kl. 14.30-16.30.

Program:

  • Öppning av Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande
  • Presentation av materialet, Johanna Lindholm, jurist på Folktinget
  • Kommentarer av:
    • Auli Valli-Lintu, regeringsråd, Social- och hälsovårdsministeriet
    • Marina Kinnunen, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör
    • Erika Strandberg, Kimitoöns kommundirektör
  • Diskussion

Varmt välkommen med på detta viktiga tillfälle för att trygga svenskspråkig service i social- och hälsovårdsreformen!

Liknande