Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Samlingspartiet får fler platser i nya Folktinget

Publicerad den:

SDP, De Gröna och Vänsterförbundet förlorar mandat. Även SFP, som nu haft 40 mandat, verkar förlora en plats.

Samlingspartiet har gjort sin kandidatframställan väl och får fler platser i Folktinget, det handlar om en ordentlig ökning av mandat för Samlingspartiet.

SDP, De Gröna och Vänsterförbundet förlorar mandat. Även SFP, som nu haft 40 mandat, verkar förlora en plats.

Resultatet är preliminärt och den 23 juni ska resultatet fastställas av mandatfördelningsnämnden.

I samband med kommunalvalet 2017 var fördelningen i Folktinget:Svenska folkpartiet 40 platser, Socialdemokraterna 11 platser, Vänsterförbundet 6 platser, Samlingspartiet 4 platser, De Gröna 4 platser, Kristdemokraterna 2 platser och Centern 1 plats.

Åland har sju ledamöter i Folktinget. De här utses av lagtingsledamöterna.


Hur utses Folktinget?

Folktingsledamöterna utses i samband med kommunalvalet så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kommunalvalskandidater. Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna.

Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som sitt modersmål – alla röster som getts åt dem räknas automatiskt med. Partierna kan begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska kandidater.  För att dessa ska räknas med ska de ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet.

Av Folktingets 75 ledamöter utses 68 på basis av röstningsresultatet i kommunalvalet och 7 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. De 68 mandaten är indelade i 63 fasta mandat och 5 utjämningsmandat. De fasta mandaten fördelas mellan Helsingfors, Nylands, Åbolands, Vasa och Övriga Finlands distrikt i direkt proportion till den svenska befolkningens storlek i respektive distrikt. De fem utjämningsmandaten fördelas mellan partierna i direkt proportion till deras röster i samtliga valkretsar uträknat på 68 mandat.

Tags: Nyheter

Liknande