Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Ställ upp som kandidat och använd din rösträtt i välfärdsområdesvalet

Publicerad den:

Resolution antagen vid Folktingets extra session 24.8.

Riksdagen godkände i juni förslaget till reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet och därmed förs ansvaret för social-, hälso- och sjukvården och räddningsväsendet från kommunerna till 21 nya välfärdsområden samt Helsingfors stad. Det första välfärdsområdesvalet kommer att förrättas den 23 januari 2022 i landets alla kommuner på fastlandet förutom i Helsingfors, där Helsingfors stad fortsättningsvis har kvar ansvaret för att ordna tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. I valet väljs medlemmar till varje välfärdsområdes fullmäktige, som då kommer att ha den högsta beslutanderätten i området.

Välfärdsfrågor berör alla och då man behöver vård och omsorg är det särskilt viktigt att få service på sitt modersmål. För att kunna trygga servicen på svenska i de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena samt i förlängningen även för Ålands behov, krävs ett systematiskt arbete och strukturer som beaktar kundens språk och personalens språkkunskaper. Därtill krävs det kunskap och förståelse hos beslutsfattarna i välfärdsområdet.

Folktinget poängterar därför vikten av att det finns svenskspråkiga kandidater och att de röstberättigade använder sin rösträtt i det kommande valet. Detta val är Finlands första välfärdsområdesval någonsin, och därmed kommer de invalda att kunna lägga grunden för hur såväl välfärdsområdet som den språkliga servicen i välfärdsområdet fungerar.

Liknande