Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Vem skapar vård på svenska?

Publicerad den:

Ordförande Sandra Bergqvists hälsning i Folktingsbrevet 3/2021

Knappt har man i kommunerna fördelat posterna efter försommarens kommunalval innan valmaskineriet sakta men säkert ska börja vevas igång igen. Denna gång handlar det dock om ett historiskt val. Vårt allra första välfärdsområdesval!

För första gången i historien har vi ett regelrätt vårdval och det kommer snabbare än vi kan ana. Redan den 14 december ska kandidatlistorna in. Så vad är det då som det här valet egentligen handlar om? Jo, hur vården ska se ut i framtiden.

Då vården flyttas från kommunernas regi till de nya välfärdsområdena den 1 januari 2023 kommer dessa områden att styras av egna fullmäktigen, styrelser och nämnder. Det är i dessa organ man besluter om hur din och min vård ska se ut i framtiden. Från den dagen kommer inte längre till exempel hälsostationer, socialtjänster och familjetjänster att ligga på kommunernas ansvar utan istället handhas av välfärdsområdena.

En av de mest grundläggande rättigheterna vi har i vårt land är att få vård på vårt eget modersmål – finska eller svenska. Trots det är vi många som varit med om situationer som bryter mot detta. För en del är det vardag, för andra händer det mer sällan. Då nya områden nu ska byggas upp finns det en möjlighet att rätta till felaktigheter. Men om det är något vi fått lära oss den hårda vägen så är det att det är i uppbyggningsskedet som vi måste skapa de svenska strukturerna. Det innebär att det är nu som vi lever i det mest kritiska skedet när det kommer till att lägga grunden för fungerande vård på båda språken. I vissa områden i vårt land kan tvåspråkigheten ses som en självklarhet, i andra får man ständigt tampas med dessa frågor. Det viktigaste nu är att gå tillsammans och med gemensamma krafter – oberoende av ort, och oberoende av parti – bygga upp en fungerande tvåspråkig vårdstruktur. I många fall är det tyvärr så att de svenska strukturerna inte utvecklas på samma sätt som de finska utan vi får kämpa för varje ord och varje konstaterande för en så självklar sak som vård på svenska.

Så vad kan vi då göra för att säkerställa att vi också i framtiden ska få god, kvalitativ och jämlik vård på båda språken? Ställa upp i valet naturligtvis! Kräv din rätt till vård på svenska! Ryt till om dina rättigheter inte uppfylls! Allt för ofta får man höra kommentarer om den svenska vården som att ”nå, det där fixar vi sen” eller ”vi hinner inte få det svenska riktigt klart nu”. Det här ska vi inte gå med på! Lika lite ska vi gå med på att det är ”samma på svenska”. Det ska vara samtidigt på svenska.

Svensk service skapas inte av sig själv. Det är alltid någon som måste jobba för det, någon som måste föreslå det och någon som måste godkänna det. Det här är viktigt att komma ihåg då det vankas val igen.

Sandra Bergqvist
Folktingets ordförande

Liknande