Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Vad har Folktinget på höstens agenda?

Publicerad den:

Folktingssekreterare Christina Gestrin skriver om vad som är aktuellt i Folktinget i Folktingsbrevet 3/2021.

Folktingets verksamhet fick en rivstart efter sommarlovet med folktingssession och nya förtroendevalda i styrelsen och utskotten. Allt tyder på att takten fortsätter under hösten, för stora reformer rör på sig. I början av september ger Folktinget ett utlåtande om den åländska självstyrelselagen. Propositionen har beretts under många år och ser nu ut att nå målet. Tidpunkten kunde inte vara bättre vald, då Åland i år firar självstyrelsens 100 års jubileum. Det kommer Folktinget att uppmärksamma också senare i år då vi beslutat att den stora, televiserade Svenska dagen-festen ordnas i Mariehamn den 6 november 2021.

Regeringens nationalspråksstrategi uppdateras som bäst och Folktinget deltar i arbetets styrgrupp, som leds av statsminister Sanna Marin. Folktinget tog i tiden, under Anna-Maja Henrikssons ordförandeskap, initiativ till den första nationalspråksstrategin, som godkändes av statsrådet år 2012. Arbetsgruppen leddes den gången av president Martti Ahtisaari. Tidigare i år godkände styrgruppen riktlinjerna för den kommande nationalspråksstrategin: Fokus är på konkreta åtgärder som förbättrar myndigheternas förutsättningar att erbjuda tjänster och service på landets båda nationalspråk.

En av de största reformerna som genomförts i Finland under modern tid är social- och hälsovårds- och räddningsreformen som riksdagen godkände i början av sommaren. Tidtabellen är mycket stram. Det första välfärdsområdesvalet ordnas redan i januari 2022.  Som bäst väljs tillfälliga beredningsorgan bestående av tjänstemän för respektive välfärdsområde. Efter valet tar politikerna över beslutsfattandet. Folktinget har arbetat aktivt under lagberedningen genom täta kontakter till både ministrar, riksdagen och tjänstemän. Folktinget har också arbetat för att de svenskspråkiga organisationerna inom tredje sektorn ska verka för samma målsättningar. Resultatet av påverkansarbetet är gott. Ännu i slutskedet av riksdagens arbete gjordes ändringar till det bättre ur ett språkligt perspektiv.

Följande steg är minst lika viktigt som det arbete som redan gjorts. Nu uppmanar vi svenskspråkiga att ställa upp i valet och att rösta i valet. Endast genom en stark representation inom de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena kan vi tillsammans garantera att servicen och verksamheten från första början planeras också på svenska. Svensk social- och hälsovårdsservice ska inte erbjudas slumpmässigt, utan välfärdsområdena bör ha klara strukturer och processer för den svenska servicen vid sidan av den finskspråkiga servicen. Allt är möjligt om viljan finns.

Mycket annat finns på Folktingets agenda denna höst, men det återkommer jag till i kommande nyhetsbrev!

 

Christina Gestrin

folktingssekreterare

Liknande