Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Forum för minoritetsregioner 14-15.10 på Hanaholmen

Publicerad den:

Välkommen på en konferens om Nordens språkliga mångfald och mervärdet av att kunna svenska i Finland.

 

Folktinget ordnar tillsammans med Federal Union of European Nationalities (FUEN) en konferens, Forum för minoritetsregioner, på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo den 14 och 15 oktober.

FUEN, som med över 100 medlemsorganisationer i 35 länder Europas största takorganisation för minoriteter, ordnar ett årligt forum för minoritetsregioner. Varje forum har ett för minoriteter och minoritetsregioner relevant tema.

Temat för årets forum är minoriteterna och språkgrupperna i Norden, samt det mervärde som de utgör för de nordiska ländernas ekonomi. 

Syftet med årets forum är att lyfta upp mindre talade språk och minoritetsspråk i Norden och norra Europa. Vi vill genom olika diskussioner och anföranden visa att grunden för ett välmående samhälle läggs genom språklig och kulturell diversitet. Med exempel från Norden och övriga Europa lyfter vi fram vikten av att samhället beaktar de kulturella, sociala och språkliga behoven och rättigheterna samt möjligheten att bedriva traditionella näringar.

Under forumet kommer vi bland annat att visa att Finlands tvåspråkighet skapar ett ekonomiskt mervärde som gagnar hela landets ekonomi. Det svenska språket sammanbinder Finland med de övriga nordiska länderna både socialt, kulturellt och ekonomiskt och bidrar bland annat till investeringar. På motsvarande sätt har också finskan i Sverige ett obestridligt mervärde.

För den ekonomiska tillväxten är språkkunskaper A och O. Därför står också språkundervisningen i fokus under årets Forum. Hur kan vi förbättra undervisningen i de två nationalspråken i Finland och garantera att det finns möjligheter att studera på svenska. Hur kan finskan stärkas i de sverigefinska skolorna? Exempel på goda exempel på annat håll i Europa presenteras också.

Därutöver kommer alla autoktona språk och minoriteter i Norden att presenteras under forumet speciellt då urfolken; samernas och inuiternas situation och utmaningar kommer att belysas.

 Till programmet

Konferensen förverkligas tack vare bidrag från Svenska kulturfonden, Nordiska rådet, Tysklands inrikesministerium samt Ungerns regering.  

Vid frågor, kontakta:

Johan Häggman, FUEN tfn +358 40 565 5054
Anna Jungner-Nordgren, Folktinget tfn +358 40 508 1444

Tags: Nyheter

Liknande