Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ordförandes hälsning i Folktingsbrevet

Publicerad den:

Sandra Bergqvist skriver om samarbetet med Åland och behovet av svenskspråkig utbildning i Folktingets nyhetsbrev.

Vi ses på Åland!

De senaste veckorna har vi fått ta del av besked om att coronarestriktionerna sakta men säkert börjar luckras upp. Också riksdagen har återgått till mera normala arbetssätt, även om en del distansmöjligheter återstår. Det gäller att fortsättningsvis vara försiktiga! Men nu då det börjat skymma allt tidigare om kvällarna och vädret börjar bli allt gråare är det trevligt att kunna se framemot olika evenemang och sammankomster med vänner och familj. Det känns roligt att i år kunna se framemot Svenska dagen-festligheterna, som firas fysiskt runtom i landet. Jag ser framemot Svenska dagens huvudfest i Mariehamn och hoppas att jag får träffa många av er där!

Att vi firar Ålands självstyrelses 100 år är det säkert många som hört och känner till. Det är ingen slump att Folktinget ordnar Svenska dagens huvudfest på just Åland i år. Vi vill förstås också uppmärksamma jubileumsåret och är glada över att kunna ordna festen i Mariehamn.

Efter att det gått 100 år sedan Åland blev självstyrt har självstyrelselagen varit en aktuell fråga igen. Revisionen av självstyrelselagen är ingen lätt fråga samtidigt som det finns ett stort behov av att modernisera lagen. Nuvarande självstyrelselag är från år 1991 och under dessa 30 år har samhället förstås hunnit utvecklas en hel del.

Med den starkt svenskspråkiga befolkningen har Åland förstås en viktig roll i arbetet med att främja svenskan i Finland. Det är ett gemensamt intresse att Finland har beredskap att betjäna allmänheten på både finska och svenska. Det här gäller framförallt säkerhetsmyndigheter, som polisen, nödcentralen och räddningsmyndigheterna. Det här är jag glad att även tas upp i statsrådets redogörelse över inre säkerheten. Då man hamnar i en farosituation vet vi alla att det är av största vikt att man får uttrycka sig på sitt modersmål.

Nästa år är det första gången på tio år som en grundkurs för att bli gränsbevakare ordnas på svenska. Kursen har även lockat till sig åländska ansökningar. På grundkursen som inletts vid polisutbildningen finns även ålänningar med. Intresset finns helt klart och det är ytterst viktigt att dylika kurser kontinuerligt skulle ordnas på svenska. Det är viktigt även för att den branschvisa terminologin ska utvecklas även på svenska i samma takt som på finska.

Folktinget har redan en längre tid aktivt jobbat med att uppmärksamma behovet av en svenskspråkig räddningsmannautbildning och talat för att flytta det nationella ansvaret för den svenska utbildningen från Kuopio till räddningsskolan i Helsingfors. Även polisutbildningens svenskspråkiga resurser måste stärkas.

Svenskspråkiga utbildningsresurser är en av många frågor där vi – på fastlandet och Åland – tillsammans kan jobba för att främja svenskans ställning. På Svenska dagen ordnar Folktinget en diskussion i Mariehamn under namnet Hur Åland kan stödja det svenska i Finland. Jag är säker på att den här diskussionen väcker många tankar om hur vi når bästa möjliga resultat genom samarbete.
Hoppas du redan bokat in Svenska dagen i kalendern!

Sandra Bergqvist, Folktingsordförande

Liknande