Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Forum för minoritetsregioner: Sandra Bergqvists välkomsttal

Publicerad den:

Folktingets ordförande framförde en välkomsthälsning på FUEN:s konferens Forum för minoritetsregioner på Hanaholmen i Esbo 14.10.

Bästa publik, Arvoisa yleisö,

I am delighted to welcome you all to this conference.

Språket är en stor del av vår identitet. Beroende på vilket språk vi talar blir tonfallet annorlunda, vi beter oss olika och kan uttrycka oss på olika sätt. Modersmålet ger oss möjlighet att nyansera språket på ett helt annat sätt än vad ett språk som vi behärskar bra gör eller ett där vi endast lärt oss vissa välbehövliga fraser. I flerspråkiga samhällen blir språkets betydelse alltmer påtaglig. Språklig och kulturell diversitet lägger på många sätt grunden för ett välmående samhälle. Det här kommer diskuteras mer under konferensen.

Jag har äran att å Folktingets vägnar varmt välkomna er till vår konferens som är ett samarbete mellan Folktinget och Federal Union of European Nationalities (FUEN). FUEN ordnar årligen ett forum för minoritetsregioner. I år är temat minoriteterna och språkgrupperna i Norden, samt det mervärde som de utgör för de nordiska ländernas ekonomi. Ett tema som starkt tangerar Folktingets verksamhet.

Internationellt

Finland was long a country of emigration, with a million Finns moving abroad in the 20th century. However, its population has always represented many cultures and languages, not least due to the country’s geographical location between ‘East’ and ‘West’.

Finland is of course not the only country with such a history. Across Europe we see many of these multilingual regions. Languages and different linguistic minorities are part of a country´s history, part of a country´s cultural heritage.  All regions have their own strengths and should be allowed to develop through them. Linguistic minorities should better be seen and appreciated as a strength among others. This applies both nationally and internationally (EU). The success of the Minority SafePack European Citizens’ Initiative, coordinated by the FUEN shows that the interest and concern of language minorities in the EU is widespread. I am delighted that so many have shown interest in this conference and I am looking forward to taking part of all the best practices in the important work of promoting minority languages.

Nationalspråksstrategin

Folktingets uppgift är att bevaka de språkliga rättigheterna och att främja svenska språkets ställning i Finland. För Folktinget har arbetet med nationalspråksstrategin alltid prioriterats högt. Så även nu då nationalspråksstrategin ska förnyas. Nationalspråksstrategin ska inte bara fungera som ett redskap att bekräfta våra två nationalspråk utan också som en brygga mellan språken. Den behövs som en stabiliserande och möjliggörande faktor i ett spretigt språklandskap och en inte så konstruktiv samhällsdialog.

Vi behöver en uppdaterad version av nationalspråksstrategin som tar sikte på dagens utmaningar och på hur vi vill att framtiden ska se ut. Vi ska fortsättningsvis poängtera svenskan som en framgångsfaktor för Finland. Hur språk bygger broar, hur språk skapar gemenskap och hur språk öppnar nya dörrar. Det här gäller naturligtvis vår närhet till Sverige, men också Skandinavien och hela Norden.

Välfärdsområdena

Meillä on täällä Suomessa edessämme valtava hallinnollinen uudistus. Puhun tietysti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Pari kuukauden päästä meillä on aivan uudet vaalit, aluevaalit, ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintaansa noin vuoden päästä. Uudistuksen myötä monia asioita on ratkaistava tiukassa aikataulussa, mutta perusoikeuksiamme ei saa unohtua. Yksi maamme perusoikeuksista on saada hoitoa omalla äidinkielellämme – suomeksi tai ruotsiksi. Tiedämme kokemuksesta, että uusia rakenteita perustaessa voi olla haasteellista tehdä ruotsinkielisistä rakenteista riittävän vahvoja, jotta yhtä hyvän hoidon voitaisiin taata ruotsiksi kuin suomeksi. Kuten monessa muussakin asiassa, kyse ei ole erityisoikeuksista, vaan yhtäläisestä oikeudesta saada hyvää hoitoa. Tässä meillä on vielä paljon työtä tehtävänä.

Coronapandemin har förändrat mycket av de strukturer vi varit vana vid. Seminarier och konferenser har under den senaste tiden bestått av deltagare med namnen min galaxy, Sannas Samsung och Anders ipad. Varje taltur har börjat med – hörs jag? Syns jag? och varje ordförande frågar om det är en ny hand eller en gammal. Jag är så glad att vi idag kan träffas fysiskt men också möjliggöra deltagande över landsgränserna med digitala hjälpmedel. Jag önskar alla en givande konferens och är säker på att vi alla får nya insikter i hur vi kan främja våra minoritetsspråk.

FUEN i samarbete med Folktinget och Hanaholmen är arrangörer för konferensen. 

Liknande