Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stödmaterialet för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena har uppdaterats.

VPS-gruppen sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet med stödmaterialet är att ge verktyg till beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena.

Klicka på länkarna här nedan för att ta del av materialet. 

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Kaksikielisten hyvinvointialueiden valmistelun tukiaineisto.

VPS-arbetsgruppen – Vård På Svenska

Folktinget samarbetar med Kommunförbundets svenska enhet i en arbetsgrupp med namnet VPS-gruppen (Vård På Svenska). Gruppen leds av folktingsordförande Sandra Bergqvist och består av representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommuner, tredje sektor och utvecklingssektor.

Gruppen sammankallades år 2019 med uppdraget att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras. Syftet var att tillsammans bevaka de frågor som är viktiga för de tvåspråkiga regionerna i Finland, med fokus på tryggandet av den svenskspråkiga befolkningens rätt till social- och hälsovårdstjänster på eget språk.

När regeringen Marin överlämnade sitt vårdreformsförslag till riksdagen beslöt arbetsgruppen att fokusera på genomförandet av reformen, och hur man på bästa sätt kan ta de språkliga rättigheterna i beaktande i beredningen av de kommande välfärdsområdenas verksamhet.

Arbetsgruppen bistår med stöd för beredningen av den svenskspråkiga servicen och den tvåspråkiga förvaltningen som helhet. Arbetsgruppen stöder särskilt beredningen av de två svenska specialuppdragen som tilldelats Egentliga Finlands välfärdsområde (att samordna samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena) och Västra Nylands välfärdsområde (att stöda utvecklingen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i hela landet).

Liknande