Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

De här får förtjänstmedalj

Publicerad den:

Folktinget delar i år ut 11 förtjänstmedaljer i samband med Svenska dagen. Förtjänstmedaljerna utdelas på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors stadshus på fredag 5.11 kl. 13 och på lördag 6.11 kl. 15 i Karleby stadshus. Karin Erlandsson mottar sin förtjänstmedalj på Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn 6.11 kl.17 i samband med Folktingets tv-sända fest. 

Folktingsmedaljörer 2021 i alfabetisk ordning


Audas-Willman Ann-Mari 

Präst, kaplan i Närpes församling, född 1962, från Nykarleby

Ann-Mari Audas-Willman arbetar som kaplan i Närpes församling. Hon har gjort stora insatser i det finlandssvenska samhällsbygget under mer än fyra decenniers tid. Audas-Willman har varit medlem av stadsfullmäktige, kyrkofullmäktige och andra organ i Vasa, Pedersöre och Nykarleby. Hon har också varit politiskt aktiv, bl.a. som vice ordförande för SFP och kretsordförande för SFP i Österbotten. Ann-Mari Audas-Willman har också varit ledamot i Svenska Finlands folkting. Sedan 2017 har Ann-Mari Audas varit vice ordförande för Finlands Röda Kors samt ordförande för Österbottens Röda Kors-distrikt.

Berg Kim

Riksdagsledamot, född 1974, från Vasa

Riksdagsledamot Kim Berg var initiativtagare till det medborgarinitiativ år 2017 som krävde omfattande jour för Vasa centralsjukhus. En stark bidragande orsak till att Berg initierade medborgarinitiativet var oron över hur de språkliga rättigheterna för personer med svenska som modersmål kunde tryggas vid Seinäjoki centralsjukhus. Berg var under denna tid huvudförtroendeman på Vasa centralsjukhus. Kim Berg var även med och ordnade den kända demonstrationen för Vasa centralsjukhus som samlade ungefär 10 000 österbottningar på Vasa torg. Kim Berg invaldes till riksdagen år 2019 för SDP.

Erlandsson Karin

Journalist och författare, född 1978 i Nykarleby, bor i Mariehamn

Karin Erlandsson debuterade 2014 med romanen Minkriket, som i medier kallades för ”ett utropstecken på Svenskfinlands bokhimmel”. Erlandsson har därefter i snabb takt gett ut flertalet barn- och vuxenböcker, och har tilldelats en mängd priser och utmärkelser för sitt författarskap. Med sitt rika och levande språk i böcker som även översatts till finska lyckas Erlandsson fängsla både barn och vuxna. Erlandssons mångsidiga författarskap bidrar till att upprätthålla en livskraftig finlandssvensk litteratur och utgör en betydande insats för den svenskspråkiga kulturen i Finland.

Holm Gunilla

Professor i pedagogik vid Helsingfors universitet, född i Tenala 1954

Professor Gunilla Holm är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet sedan 2006. Holm har varit en drivande kraft bakom den svenskspråkiga utbildningen av lärare i småbarnspedagogik och klasslärare vid Helsingfors universitet. Den permanenta svenskspråkiga lärarutbildningen inom småbarnspedagogik inleddes år 2011 och följdes av klasslärarutbildningen år 2016. På några år har en den svenskspråkiga fakulteten i pedagogik utvecklats vid Helsingfors universitet, vilket är av betydelse för att råda bot på bristen på svenskspråkiga småbarnspedagoger och klasslärare i södra Finland och särskilt i huvudstadsregionen.

Itkonen Juha

Författare, journalist, född 1975, från Helsingfors

Juha Itkonen har en positiv attityd till svenska språket och talar outtröttligt för det svenska i Finland. Juha Itkonen och Kjell Westö har turnerat tillsammans i samband med ett gemensamt bokprojekt hösten 2019, och uppträtt i Svenskfinland, på finskspråkiga orter och i Sverige.  Itkonen talar och skriver en god svenska och är inte rädd för att använda språket, trots sin finskspråkiga bakgrund. Han kan mycket om både Svenskfinland och Sverige, och han framhåller ständigt vikten och betydelsen av det svenska i Finland, både i vardagen och inom kulturlivet. Itkonen är därtill styrelseordförande för Läscentrum, en tvåspråkig organisation som arbetar för allas lika rätt till läsning och läskunnighet i Finland.

Malmsten Ann-Marie 

Jur.kand., lagstiftningsråd, född 1960, från Helsingfors

Lagstiftningsrådet Ann-Marie Malmsten har i 30 års tid varit en central aktör och auktoritet för det svenska lag- och förvaltningsspråket i Finland, som expert på lagöversättning och som laggranskare vid justitieministeriet. Som långvarig medlem och vice ordförande i statsrådets svenska språknämnd, huvudredaktör för handboken Svenskt lagspråk i Finland och som uppskattad utbildare av lagöversättare har Malmsten gjort ett betydelsefullt arbete för att synliggöra och främja ett gott svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

Martens-Seppelin Monica

Rektor, utvecklingschef, född 1967, från Esbo

Monica Martens-Seppelin är utvecklingschef vid Sydkustens Landskapsförbund. Martens-Seppelin är en central förgrundsgestalt för ordkonst på svenska i Finland. Sedan 2014 har hon varit rektor för Sydkustens ordkonstskola, som har utvecklats under hennes ledning samtidigt som den grundläggande konstundervisningen i ordkonst har stärkts. Monica Martens-Seppelin har genom sitt kunnande och sin samarbetsförmåga inspirerat ordkonstlärare, kollegor och pedagoger inom alla utbildningsstadier att på olika sätt stärka såväl det svenska språket som ordkonsten som konstform. 

Mutka Ragny

Pensionerad modersmålslärare, dialektentusiast, född 1935, från Karleby

Pensionerade modersmålsläraren Ragny Mutka är en av eldsjälarna bakom insamlingen av dialektord och utgivningen av Dialektboken i Karlebynejden. Hon har varit med och ordnat öppet hus i de olika byarna i nejden, och arbetat ihärdigt med att samla dialektorden till en bok. I höst utkom Dialektboken 2.0 – en ytterligare utvidgad version av Dialektboken, som utkom 2011. Boken har varit en succé och sålt i över 1 000 exemplar. Ragny Mutka har varit den drivande kraften bakom arrangerandet av Dialektens dag – ett återkommande inslag i Svenska veckan i Karleby – med tillhörande skriftlig dialekttävling. 

Rantala Marcus 

Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse, född 1977, från Helsingfors

Marcus Rantala verkar som medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse för SFP. Marcus Rantala arbetar aktivt för svenskspråkiga strukturer och service i Helsingfors. Rantala har arbetat som statssekreterare på undervisnings- och kulturministeriet och på försvarsministeriet. Genom förtroendeuppgifter inom stiftelser och tredje sektorn har Marcus Rantala också arbetat för svenska språkets ställning och den finlandssvenska kulturen under många års tid.  Marcus Rantala har också varit ordförande för Svenska Finlands folktings garanter.

Sahlström Fritjof

Dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa, född 1969

Fritjof Sahlström är dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och professor i tillämpad pedagogik. Sahlström arbetade tidigare som professor vid den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, där han med stort engagemang verkade för planeringen och förverkligandet av den svenskspråkiga småbarnspedagogik- och klasslärarutbildningen. Sahlström är också en omtyckt kolumnist i Hbl och aktiv samhällsdebattör. Sahlström belönas med folktingsmedaljen för hans stora insats för och engagemang i utvecklandet av lärarutbildningen i Svenskfinland.

Sparv Tim

Fotbollsspelare född 1987, från Oravais/Helsingfors

Tim Sparv är en internationellt känd fotbollsspelare med rötterna i Svenskfinland. Sedan år 2018 är han kapten för Finlands fotbollslandslag för herrar. I sin roll har han på ett ovanligt tydligt sätt betonat frågor som inte automatiskt förknippas med fotbollsspelare, med tydliga ställningstaganden från allt från mänskliga rättigheter till vikten av läsning. Tim Sparv är en stark förebild för många unga, men också ett exempel för många vuxna. Tim Sparv är en av Svenskfinlands absolut mest lyskraftiga ambassadörer, och ger en positiv synlighet för svenskan i Finland.


 

Tags: Nyheter

Liknande