Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget välkomnar nationalspråksstrategin

Publicerad den:

Folktinget välkomnar statsrådets principbeslut om nationalspråksstrategin. Den förnyade Nationalspråksstrategin innehåller 62 åtgärder och rekommendationer för att stärka nationalspråkens ställning i Finland. Strategin har som mål att stärka svenskan och finskan i Finland i den omvärld vi lever i idag, där engelskan fått en större synlighet i många finländares, särskilt de ungas, vardag.

Många åtgärder är konkreta och praktiska, och kan förbättra möjligheten för svenskspråkiga att använda svenskan i vardagen och i kontakt med myndigheterna. Folktinget förutsätter att de berörda myndigheterna nu ser till att åtgärderna genomförs.

– Nationalspråksstrategin tar fasta på de största utmaningarna för svenska språket i dag, nämligen bristen på svenskspråkig arbetskraft och brister i myndighetsservicen på svenska. Jag är glad för att bland annat den digitala servicen på svenska nu lyfts upp i nationalspråksstrategin, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

I nationalspråkstrategin konstateras att en stor utmaning är att svenskan håller på att försvinna som språk i förvaltningen. Av statens tjänstemän hade 95,2 %finska och endast 3,8 % svenska som modersmål år 2017.

– Vi är glada över att språkkompetenskraven för tjänster inom den offentliga förvaltningen nu kommer att ses över. Det är inte rättvist att utmärkta kunskaper i finska krävs av svenskspråkiga, medan endast nöjaktiga kunskaper i svenska krävs av finskspråkiga, för anställning i statliga tjänster där högskoleutbildning är ett krav, konstaterar folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktinget gläder sig också åt att nationalspråksstrategin innehåller åtgärder för att förbättra och synliggöra invandrares integrationsmöjligheter på svenska.

Till Nationalspråksstrategin 2021

Liknande