Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Christina Gestrin: En höst som sjudit av aktivitet

Publicerad den:

Folktingssekreteraren summerar hösten som varit och önskar alla en fridfull julhelg.

Många brukar säga att november är en tung och mörk månad men på Folktinget är den en av årets höjdpunkter. Folktinget koordinerade som vanligt programmet under Svenska veckan med svenskspråkiga kulturevenemang runt om i landet. Veckan, som infaller i början av november, kulminerade i festligheterna under svenska dagen den 6 november. I år ordnades huvudfesten på Åland, för att uppmärksamma den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum. Tillsammans med  Parad Media och Svenska Yle arrangerade Folktinget en stor fest på Alandica kultur och kongress i Mariehamn som direktsändes i TV och sågs av över 45 000 tittare. Under eftermiddagen ordnade vi också ett seminarium på Mariehamns bibliotek om hur Åland kan stödja det svenska språket i Finland.

I slutet av november kunde vi äntligen förverkliga en storträff för Folktingets förtroendevalda. På grund av coronapandemin har Folktinget inte sammankommit till fysiska sessioner och möten sedan våren 2019, så det var på tiden att få träffa både gamla och nya förtroendevalda. Under de inspirerande dagarna i Åbo arbetade vi med en framtidsstrategi för Folktinget. Strategidagarna inleddes med ett uppskattat tal av Finlands banks chef Olli Rehn. 

Målsättningen är att ta fram en framtidsstrategi som på bästa sätt möjliggör för Folktinget att genomföra sitt uppdrag år 2030. I lagen om Folktinget står det att Folktingets uppgift är främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland. Vidare står det att Folktinget särskilt ska bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter. För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver information och upplysning. 

Statsrådet antog en förnyad nationalspråksstrategi den 2 december. Folktinget har deltagit i beredningen av nationalspråksstrategin. Många viktiga initiativ ingår i den, såsom befrämjande av svenskspråkiga och tvåspråkiga integrationsstigar, åtgärder för att luckra upp de stränga språkkraven i finska som ställs på svenskspråkiga inom statsförvaltningen och åtgärder för att utreda utbudet av svenskspråkig arbetskraft.

Vi är också glada över att statsrådet uppmanar de tvåspråkiga välfärdsområdena att använda det stödmaterial för planeringen av den svenskspråkiga social- och hälsovården, som Folktinget och Kommunförbundets svenska enhet tillsammans har utarbetat. 

Under hösten ordnade och deltog Folktinget i flera internationella och nordiska evenemang. I september ordnade vi ett webbinarium om integration på minoritetsspråk, i oktober var vi medarrangör i ett seminarium om Nordens språkliga mångfald. I november deltog Folktinget i en internationell konferens om språkbad, integration och språklig mångfald i Europa och i början av december ordnade Folktinget tillsammans med Norden i Fokus Finland ett seminarium om nyttan av svenskan inom näringslivet och handeln i Norden. Folktinget anser att det är viktigt att både sprida kunskap om språkliga minoriteter och mindre talade språk i Europa och Norden och att utbyta erfarenheter om både lyckade och misslyckade exempel. 

Innan vi avslutar detta år publicerar vi en valvideo både här nedan och förstås även på Folktingets sociala mediekanaler med ett otroligt viktigt budskap. Folktinget påminner om att välfärdsområdesvalet, som ordnas söndagen den 23 januari 2022 i hela landet förutom i Helsingfors och på Åland, är oerhört viktigt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen. Därför är vår uppmaning till alla röstberättigade att rösta i valet och att välja en kandidat som lovar  att arbeta för den svenskspråkiga servicen i de kommande välfärdsområdena. 

Jag vill tacka alla förtroendevalda, samarbetspartner och Folktingets personal för ett fint samarbete under det gångna året och önskar er alla en skön julhelg och ett gott nytt år!

Christina Gestrin
Folktingssekreterare

Liknande