Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Post ska hitta fram även på svenska

Publicerad den:

Enligt postlagen ska posttjänster finnas att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. Men oron över att post med en svenskspråkig adress inte hittar fram har vuxit de senaste åren. Folktingsordförande Sandra Bergqvist har i dag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen i ärendet. Bergqvist kräver åtgärder som garanterar att postens tjänster fungerar jämlikt oberoende nationalspråk.

– Post med en svenskspråkig adress ska hitta fram på samma villkor som post med en finskspråkig adress. Så verkar läget ändå inte vara idag. Det har lett till att många personer väljer att skriva adressen på finska framom svenska för att försäkra sig om att posten faktiskt når fram. I ett land med två nationalspråk ska det inte få vara så här, säger Bergqvist. 

Det finns många exempel på där korrekta svenska adresser korrigerats till finska, skickats tillbaka eller genomgått adressutredningar vid posten. Det här leder till att posten fördröjs eller helt enkelt inte når mottagaren. Det här lyfter Bergqvist fram i det skriftliga spörsmål hon lämnat till regeringen.

– Följden har bland annat varit räkningar som levererats efter förfallodag och kallelser till läkare eller operation som inte nått patienten inom rimlig tid. Folktinget har kontaktats upprepade gånger de senaste åren gällande svenskspråkigas oro över posten, säger Bergqvist. 

– Posten är väl medvetet om utmaningarna med de svenskspråkiga adresserna. Trots detta verkar situationen förvärras. Jag förutsätter nu att ansvarige minister tar tag i ärendet och utreder situationen ordentligt, säger Bergqvist.

Tags: Nyheter

Liknande