Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stöd för beredningen av förvaltningsstadgan för välfärdsområden

Publicerad den:

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Du hittar dokumenten här:

Språkaspekter i förvaltningsstadgan för välfärdsområden

Hyvinvointialueen hallintosäännön kielinäkökohdat
 

Dokumentet innehåller utdrag ur Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga för välfärdsområden med viktiga skrivningar om språkaspekter, samt VPS-gruppens tilläggsförslag och kommentarer.

Utdragen med viktiga skrivningar om språkaspekter lyfts fram för att de tvåspråkiga välfärdsområdena särskilt bör uppmärksamma och inkludera dem i sina egna förvaltningsstadgor.

Tilläggsförslagen är baserade på VPS-gruppens stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Kommunförbundet har gjort en mallstadga som dokumentet baserar sig på och det hittar du genom att klicka på den här länken.

Liknande