Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Erbjud den svenska skolstigen för ukrainska flyktingar

Publicerad den:

Folktinget har igår vänt sig till tvåspråkiga kommuners stads- och kommundirektörer samt bildningsdirektörer med en uppmaning om att de medvetet och aktivt ska verka för att en del av de ukrainska flyktingarna som nu anländer till Finland, inleder sin skola och utbildning i de svenska skolorna och läroinrättningarna.

– Förutom att vi ser det som viktigt att den ökande mångkulturalismen i Finland syns också i den svenska skolan och bland den svenskspråkiga befolkningen så kan det också för många nyanlända vara lättare att integreras på svenska av språkliga skäl, säger folktingsordförande Sandra Bergqvist.

I statsrådets nationalspråksstrategi, som godkändes den 2 december 2021, konstateras att det i det första skedet av integrationen är viktigt att utreda om personen vill integreras på finska eller svenska och att stödja den faktiska möjligheten att integreras på det språk som personen väljer. Nationalspråksstrategin föreslår också att myndigheternas medvetenhet om att integration på svenska ska främjas i praktiken ska ökas.

– Målet med åtgärderna som föreslås i nationalspråksstrategin är att öka antalet personer som integreras på svenska, så att det proportionellt sett motsvarar minst de svenskspråkigas andel av befolkningen. Lokalt innebär det med andra ord andelen svensk- och finskspråkiga invånare i kommunen, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Sandra Bergqvist
tfn 040-534 1108

Folktingssekreterare Christina Gestrin
tfn 050-511 3121

Tags: Nyheter

Liknande