Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ge ditt barn en gåva, nu i ny tappning

Publicerad den:

Folktinget, Folkhälsan och Sydkusten har samarbetat för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja. Broschyren har regelbundet getts ut sedan 1970-talet av Folktinget som huvudman.

Broschyren riktar sig i främsta hand till svenskspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga familjer samt till rådgivningspersonal. Syftet med broschyren är att ge föräldrarna verktyg och mod att erbjuda sina barn två språk redan från början.

Den svenska bildningsstigen med småbarnspedagogik och skola på svenska är en gåva du kan ge ditt barn, oberoende av hemspråk. Världen är full av språk och språkkunskaper öppnar många dörrar, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Två- eller flerspråkighet är en rikedom för individen och samtidigt en samhällelig resurs.

Även sång- och ramsboken Ge ditt barn en gåva har tryckts i ny upplaga. Broschyren och boken har skickats till rådgivningarna i huvudstadsregionen, med tanken att de där delas vidare till familjer.

Diskussionen som ordnades i samband med lanseringen av den förnyade broschyren kan ses via Folktingets YouTube-kanal. I diskussionen deltog Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande, Raine Katajamäki, kommundirektör i Eckerö, och Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet vid Folkhälsan. Diskussionsledare var Janne Grönroos, journalist från programmet Efter nio.

Broschyren kan läsas här:

På svenska: https://issuu.com/folktinget/docs/folktinget_webb_sve

På finska: https://issuu.com/folktinget/docs/folktinget_webb_fi

Kort på engelska: https://issuu.com/folktinget/docs/folktinget_webb_eng

 

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Sandra Bergqvist, tfn 040-534 1108

Folktingssekreterare Christina Gestrin, tfn 050-511 3121

Tags: Nyheter

Liknande