Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget har tagit fram en strategi för verksamheten

Publicerad den:

Under Folktingets session, lördagen den 7 maj, godkändes den första framtidsstrategin någonsin för Folktingets verksamhet. Strategin kommer att styra Folktingets arbete fram till år 2030. Sessionen ordnades i Riksdagens Lilla parlament och är den första fysiska sessionen sedan 2019.

I sitt öppningstal lyfte Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (Sfp) fram frustrationen över att ministerier och myndigheter så ofta glömmer eller förringar landets ena nationalspråk.

”I ett tvåspråkigt land ska våra nationalspråk kunna användas jämsides och båda språken ska automatiskt beaktas från början av olika processer. Coronapandemin har skapat ett stort tryck på lagstiftningsarbetet och tidtabellerna är ofta snäva. Det betyder ändå inte att ministerierna kan slarva med att följa de språkliga rättigheterna”, säger Bergqvist.

Sessionen behandlade Folktingets framtidsstrategi som sträcker sig till året 2030. Strategin har utarbetats under åren 2021–2022. Det är första gången Folktinget tagit fram en strategi för sin verksamhet.

”Framtidsstrategin är ett viktigt dokument som fastställer Folktingets målsättningar. I ett alltmer flerspråkigt Finland är det speciellt angeläget att fundera strategiskt på Svenskfinlands framtid. Satsningar på barn och unga är en viktig hörnsten av detta arbete”, konstaterar Folktingets första viceordförande Matilda af Hällström (saml.).

Strategins centrala mål fram till år 2030 går ut på att Folktingets bevakning av en jämlik myndighetsservice på båda nationalspråken är förutseende och professionell, Folktinget jobbar för kvalitativa och mångsidiga lärostigar på svenska, främjar språk- och kulturgemenskapen i Norden och stärker sina nordiska nätverk samt stärker växelverkan med det finska Finland.

”Folktingets strategi gör årets session särskilt viktig och förslaget är en utmärkt grund, framtagen genom en inkluderande process. Jag är säker på att vi efter sessionen har en långsiktig strategi med klar värdegrund och centrala mål definierade, en helhet som på sikt stärker Folktingets verksamhet, påverkningsmöjligheter och utveckling”, säger Johan Kvarnström (SDP), Folktingets andra vice ordförande.

Presidiet, som består av Sandra Bergqvist, Matilda af Hällström och Johan Kvarnström, valdes av Folktingssessionen i augusti 2021 och mandatperioden sträcker sig till sessionen 2023.

Vid frågor om sessionen, vänligen kontakta biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström, tfn 040-777 0529. 

 

Tags: Nyheter

Liknande