Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Webinarium 12.5.2022: Psykisk ohälsa bland barn och unga – hur kan tillgången till svenskspråkig vård förbättras?

Publicerad den:

Då allt fler barn och unga söker hjälp för psykisk ohälsa växer också behovet av vård. Trycket på specialsjukvården har ökat och tillgången till svenskspråkiga tjänster inom barn- och ungdomspsykiatrin är en stor utmaning. Tillgången till vård varierar i olika delar av landet och ett grundproblem är svårigheterna att rekrytera svenskkunnig personal.

Den 12 maj 2022 samlar Folktinget aktörer inom primärvården, den specialiserade sjukvården, elev- och studerandevården och tredje sektorn i syfte att främja synergier mellan sektorerna och synliggöra behovet av resurser för vård av psykisk ohälsa bland svenskspråkiga barn och unga.

Var finns begränsningarna och flaskhalsarna för fungerande tjänster på svenska för barn och unga med psykisk ohälsa? Vilka åtgärder borde vidtas för att förbättra tillgången till svenskspråkig service både på basnivå och specialiserad nivå? Vilka möjligheter finns det i och med övergången till välfärdsområden?

Du kan anmäla dig till webbinariet via länken:
https://www.lyyti.in/psykiatri

Program

Kl. 14.00
Välkomstord av Maaret Castrén, ordförande för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott.

Kl. 14.05
Psykisk ohälsa bland barn och unga idag
Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Kl. 14.25
Reflektioner från en tredje sektors-producent på området för svenskspråkig service Saskia Öhman, överläkare, Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors, Folkhälsan.

Kl. 14.50
Barnpsykiatrin; specialsjukvårdens roll
Heidi Somersalo, överläkare, Östra området, barnpsykiatrin vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Kl. 15.10
Kommentar av Johanna Stenqvist, regionöverläkare för södra området, Studenthälsan (SHVS).

Kl. 15.20
Paus

Kl. 15.35
Stöd på gräsrotsnivå
Petra Zilliacus, psykolog, Åbolands familjerådgivning & Johanna Blomqvist, kurator, Kimitoöns kommun.

Kl. 16.00
Paneldiskussion
Panelen diskuterar hur tillgången till svenskspråkiga tjänster för barn och unga som söker hjälp för psykisk ohälsa kunde förbättras och utvecklas. Vilka åtgärder kunde vidtas för att förbättra tillgången till svenskspråkig service både på basnivå och specialiserad nivå? Vilka möjligheter finns det i och med övergången till välfärdsområden?

Eva Biaudet, riksdagsledamot, ledamot i social- och hälsovårdsnämnden, Helsingfors stad
Jesper Ekelund, ledande överläkare, direktör för HUS Psykiatri
Jan Antfolk, professor, ämnesansvarig för utbildningen i psykologi, Åbo Akademi
Camilla Renlund, specialistläkare i psykiatri, styrelsemedlem i Finlands Svenska Psykoterapiförening rf

Kl. 17.00 Webbinariet avslutas

Liknande