Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Pressmeddelande: Påskynda åtgärderna för att stärka svenskundervisningen

Publicerad den:

Regeringsprogrammet och nationalspråksstrategin innehåller flera åtgärdsförslag för att stärka svenskundervisningen och för att öka motivationen att lära sig svenska.

Folktinget vill att genomförandet sker systematiskt och utan dröjsmål – med konkreta resultat.

– Regeringsprogrammet har som uttalat mål att stärka kunskaperna i våra två nationalspråk, konstaterar Folktingets ordförande Sandra Bergqvist. För att uppnå detta krävs det mycket större insatser än det som man från undervisnings- och kulturministeriet nu presenterat. Den här frågan har tyvärr inte prioriterats, säger Bergqvist.

Kunskaperna i svenska har försvagats i samhället, både inom den privata och offentliga sektorn.

– Den nedåtgående trenden måste brytas. Goda kunskaper i båda nationalspråken har också betydelse för ett fördjupat nordiskt samarbete, framhåller Folktingets första viceordförande Matilda af Hällström.

Undervisningstimmarna i svenska i årskurserna 7-9 blev färre då den mellanlånga svenskan tidigarelades till åk 6.

– Vi föreslår nu att undervisningstimmarna i svenska utökas. Det är viktigt att eleverna får goda grundkunskaper i svenska och finska redan under den grundläggande utbildningen. En annan viktig sak vore att införa mera svenskundervisning i andra stadiets yrkesutbildning, säger Folktingets andra viceordförande Johan Kvarnström.

 

Liknande