Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ta del av Folktingets SuomiAreena-diskussioner i efterhand

Publicerad den:

Under årets SuomiAreena ordnade Folktinget tre diskussioner.

Den svenskspråkiga skolan på språkön Björneborg ger möjligheten för barn att välja den svenskspråkiga skolstigen.  Skolan ger en utmärkt chans för barnfamiljer att bredda på språkutvecklingen i ett tidigt skede genom lek, sång och svenskspråkig gemenskap. Vi vill gärna veta vad det är som motiverar familjerna att välja den svenska skolstigen för sina barn. Vi får höra vilka erfarenheter, utmaningar och möjligheter en flerspråkig omgivning för med sig. 

Vi delar ut Folktingets nytryckta broschyr ”Ge ditt barn en gåva” som är riktad till två- och flerspråkiga familjer och informerar om nyttan av att lära sig flera språk i ett tidigt skede och möjligheten att välja den svenskspråkiga skolstigen. 

Ge ditt barn en gåva – svenska skolstigen öppnar dörrar 

 

Medverkande:

Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande, riksdagsledamot

Viktoria Björn, gymnasieelev, Björneborgs svenska samskola  

Ann-Katrin Svensson, professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi 

Annika Tulonen, lektor i finska, tyska, Björneborgs svenska samskola


I Norden har vi länge menat att språk och kultur binder oss samman. Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap?

Inom Nordiska ministerrådet har arbetet med en ny nordisk språkdeklaration inletts. Den nya språkdeklarationen ska ersätta den tidigare från år 2006.  

Ett mål i deklarationen från år 2006 är att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk. Vilka åtgärder krävs för att uppnå detta mål?  Vilka insatser för att förstärka och förbättra den nordiska språkförståelsen behövs?

Språk i Norden – vad är svenskans roll i det moderna nordiska samarbetet? 

 

Medverkande:

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sara Kemetter, politiker, folktingsledamot, Åland 

Lulu Ranne, vice president i Nordiska rådet, riksdagsledamot 

Olli Salmi, direktör, EIT RawMaterials, Norden och Baltikum


Hur fungerar säkerhetstjänsterna på svenska idag och varför är det viktigt att de fungerar? Hur ser det ut med utbildningen av svenskspråkig personal inom dessa sektorer? Räcker personalen till? I vilka situationer är det särskilt viktigt att få service på svenska? 

Tillgången av säkerhetstjänster på svenska – får vi hjälp när nöden kallar?

 

 

Medverkande:

Maria Hoikkala, biträdande polischef, Polisinrättningen i Sydvästra Finland 

Peter Johansson, räddningsdirektör, Räddningsverket i Östra Nyland 

Kai Paldanius, biträdande chef, Nödcentralsverket 

Kirsi Pimiä, kanslichef, Inrikesministeriet 

Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande, riksdagsledamot

Alla tre diskussioner modererades av YLEs Nordenkorrespondent Kirsi Heikel.

Folktinget ordnade även ett mingel med tillhörande konsert under veckan som gick. DizzyQueens uppträdde på Svenska klubben.

Under Pori Jazz Kids bjöd Folktinget på barnkonsert med Mimmit på svenska.

 

Liknande