Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Bergqvist: Sannfinländarna har glömt att också finlandssvenskarna är finländare

Publicerad den:

Sannfinländarna har kommit ut med ett ”finlandiseringsprogram” där man vill betona den finländska historien och kulturen. Man har dock gjort ett grovt misstag och eliminerat den svenskspråkiga befolkningens betydelse i landets historia säger riksdagsledamot och Folktingsordförande Sandra Bergqvist (Sfp).

– Det här vittnar om en farlig omskrivning av historien som ettdera beror på stor okunskap eller så en dold agenda med väldigt mörka inslag. Jag befarar det senare, säger Bergqvist.

– Finland är ett tvåspråkigt land och med det föds en tvåspråkig kultur. Kunskap och förståelse för av andra människor och kulturer är något vi borde satsa mer på i en allt mer globaliserad värld. Sannfinländarnas utspel är ett bevis på en trångsynthet som leder till isolering och som på inget sätt är önskvärt, fortsätter Bergqvist.

Finlands tvåspråkighet är en rikedom. Tvåspråkigheten öppnar bland annat upp dörrar till de övriga nordiska länderna.

– Det handlar inte bara om att vi lättare kan ta del av vad som händer i Norden, utan också det att de nordiska länderna kan följa med vad som händer hos oss. Speciellt under Nato-processen har våra nordiska vänner haft stor nytta av att kunna ta del av den dagliga politiken i Finland både via offentliga dokument och svenskspråkiga medier, säger Bergqvist.

Bergqvist ser väldigt allvarligt på situationen där ett parti så här kraftigt tar ställning till någon av våra grundläggande rättigheter. Alla finländare har rätt att använda sitt modersmål och det här är speciellt viktigt i till exempel vårdsituationer, där man är i en utsatt position.

– Sannfinländarnas förslag innebär att svenskan skulle nedmonteras i alla välfärdsområden förutom Österbotten. Det innebär att en stor del av finlandssvenskarna skulle fråntas deras språkliga rättigheter. Ett fullständigt absurt förslag, avslutar Bergqvist

För mera information:

Sandra Bergqvist, 040 534 1108

Liknande