Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Svenska Finlands folkting: Svenska språket bör prioriteras i inrikesministeriets reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Publicerad den:

Inrikesministeriet ansvarar för att det finns en tillräcklig tillgång till yrkespersonal som kan svenska inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för hela landets behov. Det finns ändå en stor brist på svenskkunnig yrkespersonal inom de tvåspråkiga områdena i landet och på Åland. Det här är en direkt följd av att Räddningsinstitutet i Kuopio har ordnat utbildningarna endast sporadiskt under 2000-talet.

Inrikesministeriet ansvarar för att det finns en tillräcklig tillgång till yrkespersonal som kan svenska inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för hela landets behov. Det finns ändå en stor brist på svenskkunnig yrkespersonal inom de tvåspråkiga områdena i landet och på Åland. Det här är en direkt följd av att Räddningsinstitutet i Kuopio har ordnat utbildningarna endast sporadiskt under 2000-talet.

Folktinget har gett ett utlåtande om utbildningsreformen på begäran av inrikesministeriet.

”Folktinget har flera gånger diskuterat utbildningsbehoven med ministeriets ledning under de senaste åren, och det är glädjande att ministeriet har lyssnat på våra förslag. En svenskspråkig räddningsmannautbildning inleddes i Vasa i augusti 2022,” säger folktingsordförande Sandra Bergqvist. ”Det är av största vikt att ministeriet ser till att utbildning av svenskkunnig räddningspersonal och svenskkunniga nödcentralsoperatörer ordnas regelbundet och tillräckligt ofta”, fortsätter Bergqvist.

Folktinget föreslår också att lagen om Räddningsinstitutet ändras, så att undervisnings- och examensspråken är finska och svenska.

”Avsikten med förslaget är att förtydliga Räddningsinstitutets ansvar för regelbunden utbildning på både finska och svenska”, säger folktingssekreterare Christina Gestrin. ”Det här är viktigt för att man ska kunna tillgodose invånarnas språkliga rättigheter och försäkra sig om att utbildningen av svenskkunnig yrkespersonal ordnas i tillräcklig omfattning”, konstaterar Gestrin.

Folktinget vill se en lösning där Räddningsinstitutets svenskspråkiga räddningsmannautbildning i praktiken ordnas av Helsingfors räddningsskola, förslagsvis vart tredje år. Den tvåspråkiga utbildningen av nödcentralsoperatörer bör likaså ordnas regelbundet på en tvåspråkig ort eller i Helsingforsregionen.

Liknande