Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Finns den finlandssvenska boken om 10 år – digitaliseringens utmaningar ur ett minoritetsperspektiv

Publicerad den:

Den 14 april 2023 ordnade Folktinget ett webbinarium om den finlandssvenska bokens framtid. Här kan du se det i efterhand.

 

 

Tillsammans med inledande talare och en panel diskuterar vi utmaningarna för den finlandssvenska boken ur ett digitaliseringsperspektiv. Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Folktinget och Finlands svenska författareförening.

Digitaliseringsutvecklingen inom bokbranschen går framåt med stormsteg och i en allt accelererande hastighet. Omvälvningarna är av väldiga mått och ställer både marknaden och dess aktörer inför nya möjligheter men också stora utmaningar som kräver mer än intern branschmedvetenhet för att tackla.

Utvecklingen är global: den tryckta bokförsäljningen är på nedåtgående, vilket innebär förluster både för förlag och författare då de digitala formaten tar marknadsandelar. Vilket ju inte är en dålig sak i sig: till exempel strömningen av ljudböcker som vuxit explosionsartat i Norden (strömningen är tills vidare framför allt ett nordiskt fenomen, aktörerna är nordiska) under de senaste åren har till och med lyckats nå helt nya

publiksegment. Problemet ligger i att ersättningsmodellerna är dåliga för författarna och för förlag som, som de finlandssvenska förlagen, verkar självständigt på små marknader.

Implementeringen av det nya EU-direktivet, som kom till 2021 uttryckligen för att stärka mindre aktörer i förhållande till de globala jättarna, är på gång i Europa, men på nationell nivå har direktivets anda inte alltid fullföljts i de olika länderna.

Teknologin medför bestående förändringar, som kräver och kommer kräva en bred kunskap om fältet och bokens villkor, för att kunna mötas på bästa sätt. Det gäller i syner på små språkområden, som det finlandssvenska. Där samtidigt litteraturen är av avgörande betydelse för identitet, kultur och historia. Den traditionellt starka svenskspråkiga litteraturen i Finland är ett av de viktigaste fundamenten för vårt språk, vår känsla för oss själva och för världen, och förmedlar och kommunicerar erfarenhet ur såväl det förflutna som ur framtiden.

Program

 

Hälsningsord

Kristiina Michelsson, ordförande för Folktingets kultur- och medeutskott

Inledande talare

Ylva Perera, litteraturredaktör på Hufvudstadsbladet

Tapani Ritamäki, förläggare på Förlaget M

Anna Friman, litterär chef på Shildts & Söderströms

Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande i Finlands svenska författareförening

Paneldebatt – hur läget ser ut nu och hur utmaningarna kunde lösas.

Fredrik Rahka, Finlands förlagsförening

Peter Sandström, Sanastos ordförande

Anna Vuopala, regeringsråd, Undervisnings- och kulturministeriet

Minna Castrén, forskare, Helsingfors universitet

Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande för Svenska folkskolans vänner

Moderator: Monika Fagerholm

Liknande