Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget samlas till session i Seinäjoki

Publicerad den:

Folktingets session arrangeras den 12–13 maj 2023 i Seinäjoki.

Folktinget väljer i år ett nytt presidium och en ny styrelse för en tvåårsperiod. Nuvarande ordförande Sandra Bergqvist (SFP) har meddelat att hon inte ställer upp för omval. De senaste två åren har Matilda af Hällström (Saml) och Johan Kvarnström (SDP) verkat som vice ordförande.

– Frågor som gäller det svenska i Finland är alltid lika aktuella och berör framför allt vård, utbildning, rättsväsendet och Åland. När det sker stora strukturella förändringar innebär det i regel utmaningar för servicen på svenska. Det är viktigt att dessa frågor diskuteras just nu då ett nytt regeringsprogram håller på att förhandlas fram, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

– Folktinget har tidigare under våren offentliggjort sina mål för regeringsprogrammet och vi förväntar oss nu en livlig debatt om det kommande regeringsprogrammet, konstaterar folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktingsledamöterna har lämnat in åtta motioner som behandlas på sessionen. Motionernas rubriker är 1) Integration på svenska i Finland, 2) Lärresurser på svenska, 3) Lärarbrist och möjlighet till utbildning, 4) Åland i finländska läromedel 5) Rätten till eget språk i domstol, 6) Modern självstyrelselag som utvecklar självstyrelsen behövs, 7) Angående svenskans ställning i servicen i välfärdsområdena, 8) Kampanj om nyttosvenska.

Folktingets mål för regeringsprogrammet hittar du på vår webbplats. 

I samband med sessionen ordnar Folktinget program för skolelever och invånare i Seinäjoki.  En konsert med Sås och Kopp ordnas för elever i den finskspråkiga lågstadieskolan Marttilan koulu. Folktinget bjuder därtill på kaffe och musikunderhållning, också med Sås och Kopp, i torgpaviljongen i centrum av Seinäjoki fredagen den 12 maj kl. 12–13. Sessionen öppnas kl. 15.00 i konferenscentret Frami. ­­

I enlighet med den framtidsstrategi för Folktinget som godkändes på sessionen för ett år sedan ska synligheten för det svenska i det finskspråkiga Finland öka och därför har Seinäjoki valts som sessionsplats.

Handlingarna till sessionen hittar du här.

Vid frågor om sessionen, vänligen kontakta biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström, tfn 040-777 0529.

Liknande