Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets nya styrelse vill stärka integration på svenska

Publicerad den:

Svenska Finlands folktings styrelse sammankom den 17.8 till sitt första styrelsemöte under ledning av nyvalda folktingsordförande Henrik Wickström. Styrelsen utsåg medlemmarna till folktingets utskott; Arbetsutskottet, förvaltningsutskottet, social- och hälsopolitiska utskottet, utbildningspolitiska utskottet och det nytillsatta utskottet för integrationsfrågor.

Till ordförande för integrationsutskottet valdes Veronica Hertzberg, SFP, från Helsingfors. De övriga utskottsordförandena är Mats Brandt, SFP (förvaltning), Patrik Karlsson, SFP (utbildning) och Maaret Castrén, Saml (social- och hälsovård).  Henrik Wickström, SFP leder arbetsutskottet.

Integrationsutskottet ska arbeta för att främja integration på svenska och bevaka förverkligandet av integration på svenska i Finland. Till utskottets uppgifter hör att bereda utlåtanden om lagberedning som är aktuell och som berör integration på svenska. Utskottet kommer att hålla kontakt med myndigheter och aktörer som arbetar för att främja integration på svenska.

– Vi välkomnar målsättningen i regeringsprogrammet om att 5-10 % av invandrarna ska integreras på svenska i Finland. Myndigheterna måste aktivare än idag informera invandrare om möjligheten att välja den svenska integrationsvägen, konstaterar folktingets ordförande Henrik Wickström.

– Det finns ett stort intresse bland svenskspråkiga aktörer i de tvåspråkiga kommunerna att välkomna och inkludera invandrare i de svenskspråkiga skolorna och sociala nätverken, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Styrelsen diskuterade det allmänpolitiska läget och framhävde vikten av att Finland är ett öppet samhälle. Folktingets styrelse fördömer alla former av rasism, diskriminering och hatretorik. Folktinget värnar om och främjar jämlikhet i sin verksamhet. Folktinget gav ett utlåtande om regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället.

Närmare information ger folktingsordförande Henrik Wickström, tfn 044-5553885 och folktingssekreterare Christina Gestrin, tfn 050-5113121.

Tags: Nyheter

Liknande