Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget önskar träffa social- och hälsovårdsminister Juuso

Publicerad den:

Reformen om social- och hälsovård och räddningsväsendet trädde i kraft i början av året. På sitt möte den 18 oktober diskuterade Svenska Finlands folktings styrelse situationen gällande tillgången till social- och hälsovård på svenska.

Styrelsens uttalande 18.10.23

Folktingets styrelse är orolig för den okunskap som finns om de språkliga rättigheterna och vad myndigheternas skyldigheter betyder i praktiken, när man nu är i färd med att utveckla verksamheterna vid de tvåspråkiga välfärdsområdena. Styrelsen framhåller att det är nu i inledningsskedet som planeringen av servicen borde ske parallellt på finska och svenska.

Styrelsen är särskilt oroad över organiseringen av de krävande specialomsorgstjänsterna som tidigare tillhandahölls av Kårkulla samkommun. Tanken var att Kårkullas tidigare verksamhet skulle hållas samlad och leva vidare i välfärdsområdena genom avtal. Enligt kontakter till Folktinget finns det dock stora svårigheter att upprätthålla svenskspråkiga servicekedjor för dessa tjänster. Samarbetet välfärdsområdena emellan ska regleras i samarbetsavtalet, som koordineras av Egentliga Finlands välfärdsområde.

Vi är mycket oroade över att servicen inte ser ut att fungera i alla områden. De tvåspråkiga välfärdsområdena måste nu samarbeta och på allvar se över sin serviceproduktion, och säkerställa att de kan garantera denna service, säger folktingsordförande Henrik Wickström.
 

Det här bör ordnas antingen genom den egna produktionen eller via avtal med andra välfärdsområden. Förhoppningen är att samarbetsavtalet ska förbättra nuläget.

Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juusos uttalande i HBL 9.10 om att hon inte hört om att det skulle vara ett problem i Finland att få vård på svenska visar även hur viktigt det är att stärka kunskapen om hur situationen verkligen ser ut när det gäller tillgången till svenskspråkig service.

Ministerns uttalande var väldigt olyckligt då vi vet att det finns otroligt stora brister i tillgången till vård på svenska. Särskilt då kontakterna till Folktinget om bristfällig service ökar, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktinget har kontaktat minister Juuso och bett om ett möte.

Folktinget kommer även att ordna en diskussion om social- och hälsovård på svenska under bokmässan i Helsingfors.

Närmare information ger folktingsordförande Henrik Wickström, tfn 044-5553885 och folktingssekreterare Christina Gestrin, tfn 050-5113121.

Liknande