Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets ordbok för vårdare nu på tre språk!

Publicerad den:

Folktinget har i flera års tid gett ut den väldigt populära ordboken Jag är här för dig.

Folktinget har i flera års tid gett ut den väldigt populära ordboken Jag är här för dig. Tidigare har ordboken funnits på svenska och finska. Nu utvidgar Folktinget ordboken också till engelska. Ordboken är även tema för Folktingets diskussion på Helsningfors bokmässa.

Den trespråkiga ordboken innehåller termer inom vården, för att kunna bistå personal inom vårdbranschen med ord och uttryck och på det sättet kunna ge en så bra service på svenska som möjligt.

– Ordboken har tryckts upp i över 200 000 exemplar (både två- och trespråkiga tillsammans), vilket gör ordboken till Folktingets populäraste publikation. Det är både regelrätta vårdinstanser och studieenheter som har varit intresserade av ordboken. Den trespråkiga ordboksvarianten har vi tagit fram för att en stor del av vårdpersonalen idag i Finland talar ett annat språk än svenska eller finska, säger folktingssekreterare Christina Gestrin. Vi hoppas att ordboken gör tröskeln för att tala svenska med patienter litet lägre för vårdare, trots att svenska inte är ens modersmål, fortsätter Gestrin.

– Att få service på sitt eget språk är extra viktigt inom social- och hälsovården, därför fyller ordboken en väldigt viktig funktion. Med hjälp av ordboken kan vårdaren snabbt och behändigt få stöd i sin kommunikation med patienten, vilket kan förhindra att missförstånd uppstår som i sin tur kan utgöra en risk för patientsäkerheten. Vår förhoppning är att ordboken ska fungera som ett konkret verktyg i vårdarens vardag som i förlängningen bidrar till att patienten både förstår och blir förstådd, säger Folktingets sakkunnig inom social och hälsovård Christine Kotzev.

Den ursprungliga finsk-svenska ordlistan kom till 2008 när Leena Rautakorpi och Kati Åström, som studerade vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors, praktiserade vid en svenskspråkig avdelning för personer med minnessjukdomar och märkte att personalen var i behov av stöd för att använda svenska. Resultatet blev ordlistan Jag är här för dig.

Folktinget diskuterar vikten av vård på det egna språket under Helsingfors bokmässa på scenen Blåbärslandet söndagen 29 oktober kl. 14.00-14.30:

Finland behöver fler svenskkunniga inom vården och genom Folktingets nyutkomna, trespråkiga publikation Jag är här för dig uppmuntras personalen att våga använda svenska med sina patienter. Jag är här för dig, även kallad för lilla ordboken, är så liten att den ryms i en ficka. Lilla ordboken består av terminologi på svenska, finska och engelska och är avsedd för vårdpersonal. 

Deltagare:

Christine Kotzev, specialsakkunnig på Folktinget

Nina Colliander-Nyman, HUS utvecklingschef

Pia-Maria Grönqvist, Chef för Tölö seniorcenter

Kirsi Mustalammi, Biträdande avdelningsskötare, HUS akut

Moderator: Anna Jungner-Nordgren, Folktinget

Liknande