Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Fångar i de finländska fängelserna bör få lyssna på Svenska YLE:s radiokanaler

Publicerad den:

Folktinget har skickat en skrivelse till Brottspåföljdsmyndigheten om fångarnas rätt att lyssna på Svenska YLE:s radiokanaler i fängelserna.

Folktinget har inom ramen för språkskyddsverksamheten vid Folktinget kontaktats av en intern som trots flera kontakter till olika myndigheter inte getts en möjlighet att lyssna på Svenska YLE:s svenskspråkiga radiokanaler i Tavastehus fängelse.

– Enligt grundlagens 17 § ska det allmänna tillgodose landets finsk-och svenskspråkiga befolknings kulturella behov enligt lika grunder. Också i fängelselagen står det att fångar ska behandlas rättvist, med aktning för människovärdet, och att fångar inte får särbehandlas på grund av språket, säger Christina Gestrin, Folktingssekreterare.

Enligt Svenska YLE är Tavastehus fängelse inom Svenska YLE:s hörbarhetsområde. Folktinget har bett Brottspåföljdsmyndigheten utreda orsakerna till att interner i Tavastehus fängelse inte har möjlighet att lyssna på YLE:s svenskspråkiga kanaler. Folktinget förutsätter att åtgärder omedelbart vidtas för att möjliggöra för interner i de finländska fängelserna att lyssna till YLE:s svenskspråkiga radiokanaler.

Liknande