Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Avgiftsfria språkprov ett steg i rätt riktning

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om utkastet till regeringspropositionen i vilken regeringen föreslår att avgiften för språkexamen inom statsförvaltningen samt för allmän språkexamen avskaffas. Folktinget ställer sig mycket positivt till förslaget.

– Att avskaffa avgifterna för språkprovet/allmänna språkexamen kan på sikt bidra till att öka andelen svenskspråkiga inom statsförvaltningen men därtill är det viktigt att regeringen även vidtar de övriga åtgärder som föreslås i nationalspråksstrategin för att stärka svenska språkets ställning inom statsförvaltningen. Enligt målen i nationalspråksstrategin 2021 ska båda nationalspråken användas aktivt inom den offentliga förvaltningen, säger Folktingets ordförande Henrik Wickström.

–  Endast 3,7 procent av tjänstemännen inom statsförvaltningen är idag svenskspråkiga. Den låga andelen svenskspråkiga personer inom förvaltningen är en orsak till att brister förekommer i myndigheters service på svenska och att svenska språket håller på att försvinna som språk inom förvaltningen.  Det höga priset för språkexamen kan vara ett hinder för många unga att söka en tjänst inom statsförvaltningen. Folktinget välkomnar därför regeringens förslag att avskaffa avgiften för språkexamen, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Liknande