Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget träffade minister Juuso

Publicerad den:

Folktinget har träffat social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso (sannf.) med anledning av ministerns tidigare uttalande om att hon inte hört om att det skulle vara ett problem i Finland att få vård på svenska.

Under mötet överräckte Folktinget en skrivelse där det bland annat framgår ett förslag om att det ska tillsättas en enhet/ansvarig tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet för styrningen och uppföljningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården. Därtill framförde Folktinget en oro för hur de språkliga rättigheterna efterlevs efter att vårdreformen trätt i kraft, bland annat hur överföringen av Kårkulla samkommuns tjänster till välfärdsområdena har utfallit. Folktinget framförde även sin oro för att de tvåspråkiga välfärdsområdenas resurser för nationalspråksnämndernas arbete är otillräckliga.

– Det är viktigt att man inom de närmsta åren följer upp hur lagstiftningen har efterlevts och att man utreder hur de språkliga rättigheterna har förverkligats när verksamheten har kommit igång i de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det vore viktigt att social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för detta under det kommande året, säger folktingsordförande Henrik Wickström.

Liknande