Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Fångar ska nu få tillgång till svenskspråkiga radiokanaler

Publicerad den:

Folktinget har kontaktat Brottspåföljdsmyndigheten gällande internernas möjligheter att lyssna till svenskspråkiga radiokanaler i fängelserna.

Enligt uppgifter Folktinget fått har det inte varit möjligt att lyssna till vare sig YLE Vega eller X3M i ett flertal av fängelserna i Finland.

Som ett resultat av Folktingets kontakt har Brottspåföljdsmyndigheten vidtagit åtgärder för att möjliggöra för svenskspråkiga fångar att lyssna på YLE:s svenskspråkiga radiokanaler.

I fängelser där det är möjligt kommer internerna att få lyssna på Radio Vega via interntelefonen. I äldre fängelser där det inte går att lägga till radiokanaler till interntelefonen får fångarna transistorradioapparater för att kunna lyssna till de svenskspråkiga radiokanalerna. I nya fängelser, som kommer att uppföras, är målsättningen att göra radiokanalerna tillgängliga via TV-apparaterna. 

– Vi är mycket nöjda med att internerna nu får ta del av de finlandssvenska radiokanalerna.  grundlagen stadgar att Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Det borde därför vara en självklarhet att interner kan lyssna till såväl de svensk- som finskspråkiga radiokanalerna ,  säger folktingssekreterare Christina Gestrin. 

Brottspåföljdsmyndigheten kommer i framtiden att definiera vilka radiokanaler som ska vara tillgängliga i de nya fängelserna.

Liknande