Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ledigt jobb: vikarierande projektledare

Publicerad den:

Folktinget anställer en vikarierande projektledare för tiden 1.2–31.7 2024 då vår nuvarande medarbetare är alterneringsledig.

Till dina arbetsuppgifter hör att ha ett helhetsansvar för planeringen av programmet under Svenska veckan (svenskaveckan.fi) och för marknadsföring, uppdatering av webbsidan och ansökning av projektfinansiering samt att kontakta artister och sköta kommunikation med kontaktpersoner på de orter som ingår i Svenska veckans nätverk.

Du deltar också i planeringen och genomförandet av Folktingets verksamhet under Suomiareena i Björneborg i slutet av juni. Du hjälper även till med andra uppgifter på Folktinget och rycker in där det behövs.

Arbetet förutsätter erfarenhet av projektarbete och evenemangsproduktion. Du ska ha utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska, ett trevligt sätt och lätt för att samarbeta med andra. Vi värdesätter en för uppgiften lämplig utbildning och god kännedom om det finländska kulturfältet.

För att kunna ansöka om jobbet måste du vara arbetslös arbetssökande hos AN-byrån och uppfylla något av följande kriterier:

• du har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått vikariatet eller

• du har inte fyllt 30 år och har nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller

• du är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar. 

Du kan bekanta dig med vår verksamhet på www.folktinget.fi

Närmare information ger folktingssekreterare Christina.gestrin@folktinget.fi, 050-5113121

Skicka din ansökan till folktinget@folktinget.fi senast den 7 januari 2024.

Tags: Nyheter

Liknande