Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kiviniemi blundar för fakta

Publicerad den:

Region- och förvaltningsminister Mari Kiviniemis uttalanden om Mellersta Österbottens inriktning i dagens Hufvudstadsbladet, tyder på att ministern inte tar frågan på allvar. Kiviniemi ignorerar fakta och den svenskspråkiga befolkningens långsiktiga behov, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det finns en mängd utlåtanden och andra åsiktsyttringar från statliga, regionala, kommunala och andra instanser som med entydig röst och klar majoritet vill att Mellersta Österbotten förs söderut. Varför denna utlåtanderunda, ifall åsikterna inte
beaktas, frågar sig Henriksson.

– Kiviniemi håller envist fast vid ett röstningsresultat som med minsta möjliga övervikt förespråkar det norra alternativet. Det är inte god förvaltningspolitik, och jag tror att ministern nog också vet det, säger Henriksson.

Folktingets session i Raseborg för en dryg vecka sedan, antog enhälligt ett uttalande om att Mellersta Österbotten bör föras söderut. Henriksson poängterar att Folktinget är finlandssvenskarnas gemensamma politiska arena, med representanter för Svenska folkpartiet, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet, Kristdemokrater, Gröna och även Centern.

Anna-Maja Henriksson hänvisar också till de tre professorsutlåtanden som tillkom på
Folktingets initiativ och som samstämmigt konstaterar problem i förhållande till grundlagen och språklagen ifall Mellersta Österbotten förs norrut.

– Vi har klara besked om att förslaget är problematiskt ur grundlagshänseende. Detta borde ha betydelse för besluten, säger Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420

Liknande