Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ingen garanti för polisservice på svenska

Publicerad den:

Folktinget hördes i dag i Riksdagens förvaltningsutskott om förslaget till ändring av
polisförvaltningslagen. Folktinget är ytterst bekymrat över de konsekvenser som
polisförvaltningsreformen har fått för polisinrättningarnas möjligheter att garantera
polisservice på svenska.

Alla landets fem polismyndigheter med svenska som majoritetsspråk lades ned 1.1.2009. I stället inrättades fyra regionala enheter för att trygga polisservicen på svenska. Enheternas rättsliga ställning har inte definierats, och de saknar både funktioner och regional behörighet. Enheternas förmän har inte heller beslutanderätt i substansfrågor. Statsmakten har alltså inte sett till att dessa enheter har faktiska möjligheter att klara av sin uppgift.

Folktinget understryker det viktiga i att riksdagen kompletterar polisförvaltningslagen med skrivningar som säkerställer enheternas möjligheter att trygga polisservicen på svenska.

Avslutningsvis kan konstateras att den aktuella propositionen inte innehåller en bedömning av språkliga konsekvenser, trots att det i alla skeden av polisförvaltningsreformen har varit uppenbart att förslagen får språkliga verkningar.

För mera information, kontakta:
Folktingsekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763

Liknande