Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Vår tid – vårt land!

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting öppnar för ännu en dimension i sin verksamhet. Folktingets uppgift är att bevaka den svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga intressen, och också att sprida information om det svenska språket och kulturen i Finland. Folktinget förverkligar sitt uppdrag på en mängd olika områden, i huvudsak genom politiskt arbete och genom olika typer av attitydarbete i syfte att öka förståelsen och kunskapen om det svenska i Finland.

Samarbete med professionella musikproducenter och artister är i alla fall ett nytt grepp och något som Folktinget inte haft på agendan tidigare. Vi vill genom samarbetet inom projektet ”Artister för tolerans och öppenhet” hitta en ny kanal för att berätta om vårt budskap och våra målsättningar. Poplåten Vår tid– vårt land är ett inlägg i den i vårt tycke mycket märkliga samhällsdiskussionen som pågår i vårt land. En diskussion där det verkar finnas oroväckande stort stöd för att vi i vårt samhälle ska gömma oss i rädsla för det främmande och det annorlunda. Gömma oss i ängslan för att behöva tala flera språk, för att möta nya kulturer och vara öppna mot omvärlden.

Vi vill bidra till att styra bort diskussionen från monokultur och slutenhet. Vårt Finland är inget av detta. Vårt land i vår tid står för öppenhet, välkomnande, språkkunskaper och tolerans mot omvärlden.

Artister för öppenhet och tolerans, med låten Vår tid – vårt land, är Folktingets bidrag till ett öppet och ett tolerant samhälle. Poplåten, med en tillhörande musikvideo, spelas in idag 23.3.2011 och kommer att presenteras för allmänheten tisdagen den 5 april 2011 kl. 21.00 på Ahjo (Bulevarden 2). CD:n och DVD:n trycks i 700 exemplar och måndagen den 11 april 2011 släpps låten och videon till bl.a. medier, organisationer och politiska partier. Låten kommer också att finnas på Youtube och på Folktingets webbplats.

Svenska Finlands folkting tackar alla samarbetspartners i projektet och riktar ett särskilt tack till artisterna, för arbetet med låten, och i ett vidare perspektiv för arbetet för våra gemensamma mål.

Vår tid – vårt land är skriven av Patric Sarin, Niklas Rosström, Pasi Hiihtola och Redrama. För projeket produceras också en video som görs av företaget Ramedus.

De medverkande artisterna med biografi finns här (PDF)

För mera information, kontakta:
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420
Projektledare Niklas Rosström, tfn 0400-840 625
 

Liknande