Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Karlebyfrågan till Europarådet

Publicerad den:

Folktinget har bett Europarådet granska statsrådets beslut att Mellersta Österbotten i sin regionförvaltning ska orientera sig norrut mot Uleåborg. Folktinget vill veta om orienteringsbeslutet är förenligt med Europaråets stadganden om minoritets- och landsdelsspråk.

Skrivelsen (på engelska) hittar du under rubriken skrivelser.

Liknande