Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Bevara fungerande sjukvårdstjänser i Västnyland

Publicerad den:

Folktinget konstaterar att rapporten om förlossningsverksamheten inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) inte innehåller några som helst vägande argument för en stängning av BB i Ekenäs. Urholkas BB, urholkas också andra hälsotjänster vid VNS.

Folktinget konstaterar att rapporten om förlossningsverksamheten inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) inte innehåller några som helst vägande argument för en stängning av BB i Ekenäs. Rapportens utgångspunkt är att analysera vilka resurser som frigörs av en stängning, inte att analysera om en sådan ska ske.

Enligt rapporten är kvaliteten och säkerheten hög inom alla förlossningsenheter inom HNS. Rapporten noterar att ett betydande antal föderskor söker sig till Västra Nylands sjukhus från annat håll, och att sjukhuset är en föregångare inom förlossningsverksamheten.

HNS arbetsgrupp understryker att de svenskspråkiga föderskornas språkliga rättigheter måste tryggas. Samtidigt framhåller HNS arbetsgrupp att personalen från Västra Nylands sjukhus behövs för att säkerställa tillgången på svenskspråkig service på andra enheter inom HNS.

Folktinget ser inga hållbara argument för att lägga ner en välfungerande enhet som dessutom ger en god service på svenska. Urholkas BB, urholkas också andra hälsotjänster vid VNS.


För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377

 

Liknande