Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Svensk korrespondent i Moskva behövs

Publicerad den:

Folktinget tar avstånd från YLE:s planer på att dra in den svenska korrespondenttjänsten i Moskva. Folktingets styrelse samlades i dag och poängterade att det även i fortsättningen behövs en svensk korrespondent i Moskva, Stockholm, Bryssel och Washington.

– Finlandssvenskarna ska inte behöva förlita sig på Sveriges Television för att få nyheter från Ryssland på svenska, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (sfp).

Under en längre tid har man sparat på YLE och sagt att den finska och svenska sidan ska spara likvärdigt. Den svenska sidan är redan nu liten. Gällande personal finns det inga dubbla uppsättningar på svenska YLE utan varje sparåtgärd blir i stället en total indragning.

Folktinget påpekar att YLE bör uppfylla sitt Public Service uppdrag och tillgodose nyhetsbehoven likvärdigt på båda språken.

För mera information,
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande