Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Alla medborgare har rätt till likvärdig säkerhetsinformation

Publicerad den:

Svenskan förbisågs helt då nödmeddelandet om ett utsläpp vid Nestes raffinaderi i Borgå sändes den 24 juli 2009. Folktingets arbetsutskott uttrycker en stor oro över att nödmeddelandet endast sändes ut på finska, vilket är lagstridigt.

– Det är tyvärr åtminstone andra gången på kort tid som det går till så här. Också i februari i år sändes ett nödmeddelande om en brand i Abloy-fabriken i Joensuu endast ut på finska. Folktinget gjorde då ett uttalande om saken, och även JO utreder det skedda, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp).

– I väntan på utredningen av JO kan vi inte acceptera att den svenska nödinformationen förbises. Folktinget nu vill se snabba åtgärder för att missförhållanden som detta rättas till och speciellt Inrikesministeriet måste ta sitt ansvar, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt § 32 i språklagen (432/2003) är det helt entydigt att alla nödmeddelanden som ges i landet, oberoende av vilka geografiska områden nödmeddelanden gäller, alltid bör publiceras på landets nationalspråk, finska och svenska.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande