Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Trygga rätten till dagvård på svenska i Helsingfors

Publicerad den:

Folktingets styrelse som samlades på onsdagen, uttrycker stor oro över den svenska dagvårdssituationen i Helsingfors.

Helsingfors stad har sparplaner som går ut på att inte förnya köpavtalen med de svenska stiftelse- och föreningsdaghemmen, då avtalen går ut år 2010. Staden tillhandahåller inte tillräckligt många svenskspråkiga dagvårdsplatser i egen regi, utan har köpt tjänsterna av privata daghem.

Folktinget understryker att man inte ska ändra på dagvårdsstrukturer som visat sig fungera väldigt väl. I alla beslut som gäller barn, skall barnets rätt ställas i fokus och den rätten hör intimt ihop med rätten till dagvård på sitt eget språk.

– Det är kortsiktig politik att ändra på system som fungerar. Dagvård på svenska är en subjektiv rätt. En ändring av fungerande dagvårdsstrukturer för knappast med sig inbesparingar. Däremot finns det en stor risk för försämringar i den språkliga servicen, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

Folktingets styrelse poängterar att språkgrupperna ska behandlas likvärdigt när det gäller rätten till dagvård på det egna språket.

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande, Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
Folktingssekreterare Stefan Svenfors, tfn 050-512 0420
 

Liknande