Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget 90 år

Publicerad den:

Folktinget firade 90 år och dagen till ära hölls ett jubileumsseminarium och en mottagning på G18 i Helsingfors. Folktingsordförande Anna-Maja Henriksson öppnade seminariet och lyfte upp frågan om att en författningsdomstol bör inrättas i Finland.


Författningsdomstolens uppgift vore att kontrollera om lagförslag strider mot grundlagen, och även kunna förklara grundlagsstridiga lagar och bestämmelser ogiltiga.

– Författningsdomstolens främsta syfte är att garantera medborgarnas rättigheter gentemot den lagstiftande och verkställande makten. Förenklat kan man säga att författningsdomstolens uppgift är att se till att politikerna håller vad de lovat i grundlagen, säger Henriksson.

– Mot bakgrund av de senaste årens reformiver inom förvaltningen ser jag uppenbara behov av att få lagförslag om grundläggande fri- och rättigheter prövade i förhållande till grundlagen, av en ny och oberoende författningsdomstol.

Enligt Henriksson behöver en författningsdomstol inte ta ställning till en konkret tvist i ett enskilt fall utan kan göra en abstrakt prövning av en lags förhållande till grundlagen. Författningsdomstolar finns i ett flertal europeiska länder.

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377

 

Liknande