Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Bojan Sonntag-priset till Åström och Rautakorpi

Publicerad den:

I samband med Folktingets jubileumsseminarium delades Bojan Sonntag priset ut, i år gick priset till Kati Åström och Leena Rautakorpi, två studeranden vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors. Åström och Rautakorpi fick priset på 3 000 euro var för deras initiativ till och arbete med ordlistan Jag är här för dig

Sjuksköterskan Bojan Sonntag var född i Ekenäs 1927 men verkade sedan 1976 i Åbo där hon också dog helt ensam och utan anförvanter 1997. Bojan Sonntag var medlem i Svenska Finlands Folktings Garanter r.f. – en förening med dryga 2000 medlemmar i dag. Garanterna stöder Folktinget ekonomiskt. Sonntag ville värna om det svenska i Finland och testamenterade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon var medveten om att den annars gått till staten.

Bojan Sonntag var framsynt och gav relativt fria händer beträffande avkastningen. Den skall användas “för åtgärder som befrämjar det svenska språkets bevarande i Finland”, i praktiken det som Folktinget sysslar med. Men hon hade ett önskemål som vi givetvis efterföljer. Hon önskade att vi också årligen när det är möjligt utdelar ett pris “åt någon som utmärkt sig för att befrämja svenskan i Finland”.

I år går priset till Kati Åström och Leena Rautakorpi, två studeranden vid Diakoniyrkeshögskolan i Helsingfors. Åström och Rautakorpi får priset på 3 000 euro var för deras initiativ till och arbete med ordlistan Jag är här för dig. Den finsk-svenska ordlistan riktar sig till finskspråkig vårdpersonal och avsikten är att underlätta kommunikationen mellan svenskspråkiga patienter och deras finskspråkiga vårdpersonal, och att uppmuntra sjukskötarna till att våga prata svenska.

Ordlistan Jag är här för dig har fått ett varmt mottagande och Folktinget har distribuerat drygt 13 000 exemplar runtom i Finland.


Bojan Sonntag- priset delas ut för nionde gången i år.

2000: Ville Pusa
2001: Anne Salovaara, verksam inom Fri från Narkotika.
2002: Svensklärarna i Finland
2003: Sten Palmgren, specialsakkunnig Justitieministeriet
2004: Arbetsgruppen Attes språkplums – Aten kieliploiskis (Annika Miiros, Marina Motaleff och Nina Granvik)
2005: Taina Juurakko-Paavola, direktör för språkcentret vid Tavastlands yrkeshögskola
2006: Frilansskribenterna för tidningen Ny Tid
2007: Christian Brandt, tidigare folktingssekreterare
2008. –
2009: Kati Åström och Leena Rautakorpi

 

För mera information, kontakta:

Ordförande för Svenska Finlands Folktings Garanter r.f. Marcus Rantala, tfn 050-354 7159
 

Liknande