Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets ungdomsutskott uppvaktade minister Vapaavuori

Publicerad den:

Folktingets ungdomsutskott träffade bostadsminister och ministern för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori (saml) i går (tisdag 16.2) för att diskutera hur regeringen ser på svenskans framtid och vilka utmaningar som framtiden för med sig.

Minister Vapaavuori uttryckte sitt stöd för sin kollegas, undervisningsminister Henna Virkkunens (saml) uttalande om att tidigarelägga undervisningen i svenska i de finska skolorna.

Minister Jan Vapaavuori uppmanade förra veckan i ett brev sina ministerkollegor att damma av sina svenskkunskaper och våga använda sina svenskkunskaper i kontakter med t.ex. nordiska kollegor. Minister Vapaavuori har fått lite respons på brevet, endast två ministrar har reagerat på det.

Folktinget har, sedan våren 2009, ett ungdomsutskott som arbetar med frågor som berör de svenskspråkiga ungdomarna och unga vuxna i Finland. Utskottet har 10 medlemmar leds av Mats Löfström (sfp).

– Undervisningen i svenska i skolan är den överlägset viktigaste instansen för att garantera goda tvåspråkiga kunskaper i framtidens Finland. Undervisningsminister Virkkunens förslag är så bra att det genast bör noteras också i utbildningsstyrelsens arbetsgrupp som nu ser över timfördelningsresursen till skolan, säger utskottets ordförande Mats Löfström.


För mera information, kontakta:
Ungdomsutskottets ordförande Mats Löfström, tfn 0457-379 8878
Ungdomsutskottets sekreterare Anna Jungner-Nordgren, tfn 040-508 1444
 

Liknande