Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ett välkommet steg framåt för språkombudsmannen

Publicerad den:

Folktinget applåderar grundlagsutskottets ställningstagande i fråga om behovet av en språkombudsman.

Grundlagsutskottet konstaterar i sitt betänkande om statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen, att det finns skäl att överväga inrättandet av en språkombudsmannafunktion till exempel i anslutning till justitieombudsmannens kansli.

Folktinget förde fram tanken om en språkombudsman vid sin session våren 2009 och de flesta partier i riksdagen har uttryckt stöd för tanken i offentligheten.

Enligt Folktinget skulle språkombudsmannens uppgifter i första hand omfatta övervakning och uppföljning av hur språklagen tillämpas. Språkombudsmannen bör också arbeta för att främja tvåspråkigheten och fungera som garant för att de språkliga rättigheterna tillgodoses.

– Grundlagsutskottets ställningstagande är en viktig markering i processen med att åstadkomma en språkombudsmannafunktion, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Folktingets initiativ har tagit ett steg framåt och det är vi mycket glada för. Det visar också att vi med goda idéer och gott arbete och samarbete framgångsrikt kan driva frågor som är viktiga för oss alla.

För mera information, kontakta.

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson 050-5122377
Folktingssekreterare Stefan Svenfors 050-5120420

Liknande