Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Viktigt att utreda de språkliga konsekvenserna av räddningslagen

Publicerad den:

Räddningsverksamheten omfattas av grundlagens bestämmelser om språkliga skyldigheter och rättigheter. Det är därför viktigt att Inrikesministeriet bedömer de språkliga konsekvenserna av räddningslagen, konstaterar Folktinget i ett utlåtande till ministeriet i dag. Inrikesministeriet har bett Folktinget ta ställning till ett propositionsutkast med förslag till ny räddningslag, som lämnas till riksdagen våren 2010.

Finland är indelat i 22 räddningsområden, som alla har ett gemensamt räddningsverk för kommunerna inom området. Verksamheten gäller ofta situationer där enskilda människor är i nöd och behöver omedelbar hjälp. Dessutom hör information, rådgivning, inspektioner och kontrolluppdrag till räddningsverksamheten.

Folktinget uttalar sig samtidigt om de förslag i fråga om räddningsutbildning på svenska, som ministeriets arbetsgrupp gav i februari. Folktinget understöder arbetsgruppens förslag om att Räddningsinstitutet bör ordna räddningsutbildning på svenska regelbundet med tre års intervall från början av år 2011. Det måste finnas räddningspersonal som kan svenska också i framtiden, och räddningsutbildningen på svenska har därför en central betydelse.

Folktinget konstaterar slutligen att både ministeriets utkast till proposition om räddningslagen och arbetsgruppens rapport finns i sin helhet på svenska. Det här visar att Inrikesministeriets räddningsavdelning på ett föredömligt sätt har beaktat svenskspråkiga remissinstansers möjligheter att ta del av förslagen på svenska.

Utlåtandet om räddningslagen finns i sin helhet här


Mera information:
Förvaltningsutskottets ordförande Bo-Sanfrid Höglund, tfn 050-557 6020
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763
 

Liknande