Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget uppvaktade kanslichef Kari Välimäki

Publicerad den:

En delegation från Folktinget träffade i onsdags (17.3) kanslichef Kari Välimäki på Social- och hälsovårdsministeriet för att diskutera tillämpningen av språklagen inom ministeriets ansvarsområde.

Folktinget aktualiserade bland annat den kommande hälso- och sjukvårdslagen och det framtida nationella dataförvaltningssystemet för hälso- och sjukvården samt sociala sektorn. Folktinget lyfte dessutom särskilt fram problematiken med mentalvård på svenska.

– Det är ytterst viktigt att de språkliga rättigheterna respekteras inom social- och hälsovården. Då man är sjuk eller utsatt eller annars i behov av hjälp är man särskilt känslig och språkets betydelse i kommunikationen kan aldrig underskattas. Därför är det viktigt att patienterna och klienterna får vård på sitt eget språk, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

– Av regeringens språkberättelse framkommer också att mindre än hälften av de svenskspråkiga äldre som behöver hemhjälp i Helsingfors får den på sitt modersmål. Det är ohållbart i längden, säger Henriksson och hoppas att Helsingfors stad skulle ta tag i saken på allvar.

– Vi hade en konstruktiv diskussion med kanslichef Välimäki, och jag uppskattar hans attityd gentemot behovet av svenskspråkig service och beaktandet av det svenska i ministeriets fortsatta arbete mycket, säger Henriksson.

Folktinget har tidigare träffat kanslichef Ritva Viljanen på inrikesministeriet och kommer under våren att fortsätta uppvaktningen av ministeriernas kanslichefer.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377

 

Liknande