Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget hördes i rikdagens förvaltningsutskott i två ärenden

Publicerad den:

Riksdagens förvaltningsutskott hörde i går Folktinget om nödcentralsverksamheten och kommun- och servicestrukturreformen. Folktinget betonade att nödcentralerna måste kunna fungera på både finska och svenska. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med språkkunnig personal som kan ta emot nödsamtal och ge handledning under dygnets alla timmar.

– Räddningsinstitutet i Kuopio ordnar utbildning för jourhavande, men motsvarande utbildning saknas på svenskt håll. Behovet av svenskspråkig utbildning för jourhavande bör åtgärdas med snabb tidtabell, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Folktinget lyfte också fram det viktiga i att nödsamtal på svenska styrs direkt till svenskkunniga jourhavande. Ett register över de jourhavandes språkkunskaper är därför nödvändigt.

I fråga om kommun- och servicestrukturreformen konstaterade Folktinget att reformen fortfarande pågår och det är inte ännu möjligt att komma med en heltäckande bedömning av hur reformen har påverkat de språkliga rättigheterna.

– Men för den svenskspråkiga befolkningen i huvudstadsregionen finns det till exempel ett klart behov av samordnad service över kommungränserna, säger Henriksson.

– Folktinget understöder också statsrådets förslag om att nya redskap tas fram, så att också kommuner eller regioner där den svensk- eller tvåspråkiga minoriteten är liten kan erbjuda lagstadgad service.

Slutligen underströk Folktinget att en grundlig bedömning av språkliga konsekvenser alltid bör ingå i stora statliga och kommunala reformprojekt.

Båda utlåtandena finns under “Våra utlåtanden” på denna webbplats..

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande