Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kulturautonomin bör stärkas

Publicerad den:

Undervisningsförvaltningen i en tvåspråkig kommun skall enligt lag ordnas separat för vardera språkgruppen, antingen så att respektive språkgrupp har ett eget organ eller så att man har ett gemensamt organ som delas in i sektioner, en för vardera språkgruppen.

I praktiken betyder detta att de tvåspråkiga kommunerna ska ha kommunala nämnder eller sektioner för att ta hand om de svenska respektive de finska utbildningsärendena.

Folktingets arbetsutskott anser att en svensk skolförvaltning med en enhet omfattande dagvård, grundskola och andra stadiets utbildning tillsammanhållen på både förtroendemanna- och tjänstemannanivå är den bästa och enda garanten för att säkerställa en stark kulturautonomi.

En splittring av de ofta små svenska enheterna, såsom t.ex. Åbo går in för, på flera olika ansvarsområden och nämnder/sektioner är en olycklig lösning som varken förstärker eller förenklar förvaltningen eller gagnar den svenskspråkiga dagvårdens och utbildningens positiva utveckling.

För mera information, kontakta
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande